herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVII/206/2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchom. grunt. położonej w obrębie Połchowo, w miejsc. Runowo Pom. przy ul. Strzeleckiej 3, w gm. W-no, stanow. działkę gruntu nr54/3


Uchwała Nr XVII/206/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Połchowo, w miejscowości Runowo Pomorskie przy ul. Strzeleckiej 3, w gm. Węgorzyno, stanowiącej działkę gruntu nr 54/3 o pow. 0,1590 ha, w formie bezprzetargowej, wyłącznie wieczystym współużytkownikom.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) , art. 32. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r z dalszymi zmianami ), uchwala , co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Połchowo, w miejscowości Runowo Pomorskie przy ul. Strzeleckiej 3, w gm. Węgorzyno, stanowiącej działkę gruntu nr 54/3 o pow. 0,1590 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 11732, wyłącznie wieczystym współużytkownikom.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:45