herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVII/207/2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w formie bezprzetarg. wyłącznie wieczys. użytkow. - S. M. „Jutrzenka” w Łobzie oraz zast. bonifikaty


Uchwała Nr XVII/207/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, wyłącznie wieczystemu użytkownikowi - Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie oraz zastosowanie bonifikaty od ceny.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 32. ust. 1, art. 37. ust. 2. pkt. 5, art. 68. ust. 1. pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r z dalszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, dla

której prowadzona jest księga wieczysta nr 4064, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2

miasta Węgorzyno, zabudowanej trzema budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w

Węgrzynie, oznaczonymi numerami:

- 12, 12A i 12 B przy ul. Mikołaja Kopernika,

- 14, 15, 16 i 17 przy ul. Mikołaja Kopernika,

- 12 i 12A przy ul. Jagiellońskiej

na rzecz użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jutrzenka” w Łobzie.

2. Wyraża się zgodę na zastosowanie 85 % bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę

majątkowego jeżeli nieruchomość gruntowa objęta KW nr 4064 będzie sprzedawana

Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jutrzenka” w Łobzie, w związku z ustanowieniem odrębnej

własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:50