herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVII/208/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/100/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie


Uchwała Nr XVII/208/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/100/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 czerwca 2003 w sprawie wyrażenia zgody, określenia zasad na wydzierżawienie na okres 15 lat oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Runowo Pomorskie na rzecz Spółki z o.o. Bioetanol z siedzibą w Runowie Pomorskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla w całości Uchwałę Nr VIII/100/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 czerwca 2003 w sprawie wyrażenia zgody, określenia zasad na wydzierżawienie na okres 15 lat oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Runowo Pomorskie na rzecz Spółki z o.o. Bioetanol z siedzibą w Runowie Pomorskim.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:51