herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVIII/212/2004 w spr. zmiany w planie przychodów i wyd. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wod. na 2004 rok w uchwale w spr. uchw. budżetu Gm. Węgorzyno na 2004 rok


Uchwała Nr XVIII/212/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2004 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 11 do uchwały Nr XV/ 173 /2004 Rady Miejskiej Węgorzynie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2004 rok dokonuje się zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2

Po stronie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenie planu wydatków

Zwiększenie planu wydatków

1

2

3

4

5

900

90011

4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup usług pozostałych

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

I. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 złotych na :

- wykonanie oceny obwodu wyciętych drzew na podstawie obwodu pnia przez rzeczoznawcę o kwotę 1.000,00 złotych

II. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 złotych z tytułu:

- ochrony zwierząt bezdomnych o kwotę 1.000,00 złotych

( plan po zmianie 1.542)

Po dokonanych zmianach plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zamyka się kwotami:

  • po stronie przychodów 16.934,00 złotych

  • po stronie wydatków 16.934,000 złotych

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 09:05