herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVIII/213/2004 w sprawie ustalenia należności z tytułu kosztów przejazdu radnego gminy


Uchwała Nr XVIII/213/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 maja 2004 roku

w sprawie ustalenia należności z tytułu kosztów przejazdu radnego gminy

Na podstawie § 5 ust 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( z 2000 r Dz. U. Nr 66 poz. 800;
z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280 ) uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę za 1 km przebiegu w ramach podróży służbowej poza terenem gminy - radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy w wysokości:

a) samochód osobowy o pojemności skokowej do 900 cm3 - 0,48 zł/km

b/) samochód osobowy o pojemności skokowej powyżej 900 cm3 - 0,78 zł/km

§ 2

Traci moc Uchwała Nr V/70/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 marca 2003 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 09:06