herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVIII/217/2004 w spr. włączenia gm. Węgorzyno w skład zespołu „Partnerstwa na rzecz Rozwoju"


Uchwała Nr XVIII/217/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie włączenia gminy Węgorzyno w skład zespołu „Partnerstwa na rzecz

Rozwoju”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 ) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na włączenie się Gminy Węgorzyno do zespołu „Partnerstwa na rzecz

Rozwoju” .

  1. Zobowiązuje się do aktywnego współuczestnictwa w realizacji projektu „Rewitalizacja społeczna i gospodarcza gminy i miasta Węgorzyno”.

§ 2

Udział gminy w realizacji projektu nie może spowodować skutków finansowych dla Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 09:32