herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XIX/219/2004 w sprawie „Programu Ochrony Środ. Gm. Węgorzyno i „Planu Gospodarki ...


Uchwała Nr XIX/219/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie „Programu Ochrony Środowiska Gminy Węgorzyno i „Planu Gospodarki

Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata

2004 - 2015”

Na podstawie art. 18 ust .1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz .U. z 2001 r. Nr 62 , poz. 627, zmiany : Dz.U. z 2001 r . Nr 115, poz.1229 ,

Dz.U. z 2002 r. Nr 74 , poz. 676 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 233, poz. 1957 , Dz. U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392 , Nr 80 , poz.721 , Nr 80 , poz. 717 / w związku z art. 14 ust 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz.U . Nr 62 , poz.628 zmiany : Dz. U. z 2002 r. Nr 41 , poz. 365 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 199 , poz.1671 , Dz. U. z 2003 r. Nr 7 , poz.78 /

§ 1

Uchwala się : „ Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzyno” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2004 - 2015” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 25-08-2004 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2004 08:45