herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XIX/221/2004 w sprawie wystąpienia Gminy Węgorzyno ze Związku Gmin Ińskiego


Uchwała Nr XIX/221/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Węgorzyno ze Związku Gmin Ińskiego

Parku Krajobrazowego

Na podstawie § 35 Statutu Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego

(opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w 2000 r nr 14 poz. 144) w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 nr 228 poz. 2255) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się o wystąpieniu Gminy Węgorzyno ze Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego z dniem 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 25-08-2004 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2004 08:48