herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XIX/222/2004 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Węgorzyno


Uchwała Nr XIX/222/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Węgorzyno

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych na terenie gminy Węgorzyno ma charakter stały i odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne.

  2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, w szczególności psy, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywał.

§ 2

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzone przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie lub podmiot prowadzący schronisko, z którym Burmistrz Węgorzyna zawarł stosowną umowę.

§ 3

Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione do:

  1. wskazanego miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt,

  2. schroniska dla zwierząt.

§4

W przypadku ustalenia opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane, kosztami jego utrzymania oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej powinien być obciążony właściciel zwierzęcia, w wysokości wydatków poniesionych przez gminę.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 25-08-2004 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2004 08:51