herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr 229 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/217/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28.05.2004 w sprawie włączenia gminy Węgorzyno w skład zespołu „Partnerstwa na rzecz Rozwoju̶


Uchwała Nr XX/ 229/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/217/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28.05.2004 w sprawie włączenia gminy Węgorzyno w skład zespołu „Partnerstwa na rzecz Rozwoju”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 ) uchwala się co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XVIII/217/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie włączenia gminy Węgorzyno w skład zespołu „Partnerstwa na rzecz Rozwoju”
pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Zobowiązuje się do aktywnego współuczestnictwa w realizacji projektu „Zwierzyniec Polski jako obiekt turystyki i edukacji ekologicznej”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 06-10-2004 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2004 08:43