herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała 234 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2004


Uchwała Nr XX/ 234/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2004

Na podstawie art.18, ust 2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 53,poz..1271) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 4.994,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin § 0450 Wpływy z opłaty administracyjne za czynności urzędowe o kwotę 4.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 994,00 złotych

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 4.994,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 4.000 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 994,00 złotych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 06-10-2004 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2004 09:05