herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXI/238/2004 w sprawie zmiany uchwały R. M. w Węgorzynie Nr X/44/94


Uchwała Nr XXI/238/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 1 października 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr X/44/94 z dnia 17.12.1994

w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych.

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, n 153 poz.1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 137 poz. 1302 ) - Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr X/44/94 z dnia 17.12.1994 w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych zmienionej uchwałą nr XXXVI/165/96 z dn.14.03.1996 oraz uchwałą nr XLIV/317/97 z dnia 27.11.1997 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 pkt. 5 ppkt. b otrzymuje brzmienie:

„ b) pozostałe usługi (medyczne, weterynaryjne, itp. ) - 0, 44 zł za m 2 ”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                             Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 17-12-2004 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2004 11:49