herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXI/239/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała  Nr XXI/239/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 1 października 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz udziału we współwłasności nieruchomości niezabudowanej, położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Połchowo, w gm. Węgorzyno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr  116, poz.1203, Nr 153, poz. 1271), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie

ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Połchowo, stanowiącej działkę nr 164 o

pow.0,05 ha.

2. Wyraża zgodę na zbycie udziału wynoszącego ¼ w niezabudowanej nieruchomości

gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Połchowo,

stanowiącej działkę nr 163, której pow. ewidencyjna wynosi 0,09 ha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 17-12-2004 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2004 11:37