herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXI/240/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości


Uchwała Nr XXI/240/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 1 października 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiecko, stanowiącej działkę nr 65 o pow. 0,16 ha

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 153, poz. 1271) oraz art.37 ust. 2. pkt. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz.70; z 2001 r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676. Nr 126, poz.1070), uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiecko, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 65 o pow. 0,16 ha na rzecz Marii i Michała małżonków Komsa jako niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność w/w osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                    Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 17-12-2004 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2004 11:39