herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXII/245/2004 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXII/245/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością gruntową na rzecz PETRICO S.A. mającej siedzibę
w Karlinie przy ul. Koszalińskiej 96a

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, ) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością gruntową, na rzecz PETRICO S.A mającej siedzibę w Karlinie przy
ul. Koszalińskiej 96 A, w granicach zakreślonych pozwoleniem na budowę, w związku
z realizacją celu publicznego - budową sieci gazowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 09:54