herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXII/246/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Węgorzyno


Uchwała Nr XXII/246/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.


w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Węgorzyno
na lata 2004-2006 oraz 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Węgorzyno na lata 2004-2006
oraz 2007-2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 09:55