herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXII/251/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 20 lat części nieruchomości


Uchwała Nr XXII/251/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 20 lat części nieruchomości
o pow. 31,00 ha w działce nr 112/11, w obrębie ewidencyjnym Połchowo,
w gm. Węgorzyno, której pow. ewidencyjna wynosi 67,13 ha

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 37. ust. 4 ustawy
z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676. Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 124, poz. 1152 i Nr 141, poz. 1492 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 20 lat części nieruchomości o pow. 31,00 ha

w działce nr 112/11, w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w gm. Węgorzyno, pod uprawę wierzby energetycznej.

§ 2

Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:26