herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXII/256/2004 zmieniająca uchwałę Nr VI/81/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie


Uchwała Nr XXII/256/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/81/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso

Na podstawie art. 6, ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r.
Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) i art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216,
poz. 1826) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/81/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso
§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Zarządza się od osób fizycznych na terenie Gminy Węgorzyno pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz pobór opłaty targowej w drodze inkasa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:39