herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXII/262/2004 w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Uchwała Nr XXII/262/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2004 rok

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 11 do uchwały Nr XV/173/2004 Rady Miejskiej Węgorzynie
z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2004 rok dokonuje się zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

§ 2

Po stronie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie planu przychodów

Zmniejszenieplanu przychodów

1

2

3

4

900

90011

0750

0970

0920

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z różnych dochodów

Pozostałe odsetki

8.138

8.138

-------

5.953

2.185

4.200

4.200

4.200

-----

-----

§ 3

Po stronie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenie planu wydatków

Zwiększenie planu wydatków

1

2

3

4

5

900

90011

4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup usług pozostałych

-

3.938

3.938

3.938

Po dokonanych zmianach plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zamyka się kwotami:

  • po stronie przychodów 20.872,00 złotych

  • po stronie wydatków 20.872,000 złotych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:59