herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXIII/268/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny przy nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości oraz ustalenia zasad nabywania


Uchwała Nr XXIII/268/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny przy nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości oraz ustalenia zasad nabywania.

Na podstawie art. 68. ust. 1. pkt. 1 i art. 70. ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na zastosowanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny nieruchomości (po zaliczeniu

kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości ), wynoszącej 70% .

2. Zgoda na udzielenie bonifikaty dotyczy wyłącznie osób fizycznych, którym nabycie prawa

własności przysługuje z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 26.07.2001 r. o nabywaniu przez

użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości, pod warunkiem uiszczenia ceny

jednorazowo.

§ 2

1. Prawo do 70% bonifikaty zachowują również osoby fizyczne jeżeli zapłata nastąpi w nie więcej niż

2 równych ratach, przy czym pierwsza rata płatna jest najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty,

kiedy decyzja o nabyciu stanie się ostateczna, a druga rata w terminie 6 miesięcy od dnia płatności

pierwszej.

2. Rozłożenie ceny na raty następuje na pisemny wniosek osoby fizycznej.

§ 3

W przypadku rozłożenia ceny na raty, niespłacona część ceny podlega:

- oprocentowaniu wynoszącym 6 % w skali roku,

- zabezpieczeniu hipotecznemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 07:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 07:31