herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXIII/270/2004 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej


Uchwała Nr XXIII/270/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 98a
i art. 146. ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 50% różnicy wartości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego jej podziału na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego.

§ 2

Ustala się stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 50 % różnicy wartości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 07:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 07:36