herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXIII/271/2004 w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do nabycia od Skarbu Państwa


Uchwała Nr XXIII/271/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do nabycia od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomości gruntowych w obrębie ewidencyjnym Zwierzynek i Wiewiecko do gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2. pkt. 2 i art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 24. ust. 5. pkt. 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( Dz. U. Nr 208, poz. 2128 z 2004 r.) uchwala, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do nabycia od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomości gruntowych, gruntu położnego w działce nr 127/6 o pow. około 0,57 ha, sklasyfikowanego jako droga w obrębie ewidencyjnym Wiewiecko oraz nieruchomości gruntowych w obrębie ewidencyjnym Zwierzynek stanowiących działki nr 196 o pow. 810 m2, nr 195 o pow. 601 m2, nr 193 o pow. 511 m2 i nr 192 o pow. 522 m2.

§ 2

Wyraża zgodę na nabycie nieruchomości, o których mowa w § 1 uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 07:41