herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXIII/273/2004 w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


Uchwała Nr XXIII/273/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 ,
poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 Nr 53, poz.. 1271) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178; z 2000 r. Nr 86, poz. 958,
Nr 114, poz. 1193; z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147,
poz. 1643; z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 86,
poz. 789, Nr 128, poz. 1176, Nr 217, poz. 2125)uchwala co następuje:

§ 1

Zwalnia się od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składane przez pielęgniarki i położne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.).

§ 2

Podstawą zwolnienia od opłaty dla osób, o których mowa w § 1, jest zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie: działalność pielęgniarek
i położnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 07:44