herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXIII/276/2004 w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2004 roku


Uchwała Nr XXIII/276/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2004 roku.

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23,
poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

W paragrafie 6 uchwały Nr XV/173/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2004 rok w załączniku Nr 9 dokonuje się zmiany limitów wieloletnich programów inwestycyjnych w 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 07:49