Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Podział geodezyjny działki nr 251/99, obręb nr 1 miasta Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. gruntów 179/2 położonych w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno przy ul. Mickiewicza 10 w Węgorzynie - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Rekultywacja terenu dzikiego wysypiska zlokalizowanego na działce geodezyjnej 112/11, obręb Połchowo, gmina Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynków gospodarczych na nieruchomości nr 501/8 obręb Węgorzyno 1, zlokalizowanej pod adresem Strzelecka 6 - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wycinka drzew na terenie gminy Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu wykonawczego oraz wykazu urządzeń dla zadania: Kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno w 2022 roku - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż lamp solarnych LED na terenie Gminy Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2022 - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wycinka drzew na terenie gminy Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Oczyszczenie drogi gminnej dz. nr 378 obręb Sielsko, gmina Węgorzyno z samosiewów drzew, usunięcie drzew owocowych oraz podkrzesanie drzew - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno - rok 2021 - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Oczyszczenie drogi gminnej dz. nr 512/1 położonej w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno z samosiewów drzew oraz podkrzesanie drzew - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ogrodzenia panelowego przy boisku sportowym w Węgorzynie - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie piłkochwytów przy boisku sportowym w Węgorzynie - KATALOG -
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Dowóz uczniów niepełnosprawnych w okresie wakacyjnym do Gudowa, Drawska Pom., Radowa Wielkiego i Siedlic 2021-06-17 14:56
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa garażu, parkingu, masztu i kontenera telekomunikacyjnego, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych: 251/99, 1233, położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno przy ul. Runowskiej w Węgorzynie - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Rekultywacja terenu dzikiego wysypiska zlokalizowanego na działce geodezyjnej 112/11, obręb Połchowo, gmina Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Węgorzyno wraz z zapewnieniem opieki - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz wsparciem do posiadanego systemu StreamlineNXv3 na okres 36mc - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Węgorzyno oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt - KATALOG -
dokument Wynik zapytania ofertowego 2021-01-07 13:11
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno w 2021 roku. 2020-12-24 11:57
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2021 - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych - II - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Audyt informatyczny Urzędu Miejskiego w Węgorzynie wraz z opracowaniem dokumentacji po audytowej - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy w Kąkolewicach w ramach projektu: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku ? Zadanie 3 Dostawa i montaż wyposażenia AGD - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego podziału działki oznaczonej nr 35/1 w obrębie Połchowo - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic dz. nr 36 obręb Trzebawie - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego podziału działki oznaczonej nr 1185/3 położonej w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy w Kąkolewicach w ramach projektu: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomościach gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa podlegających przejęciu na mienie gminy - II - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie drobnych remontów na podstawie zaleceń kominiarskich w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2020 - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno w 2020r. - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomościach gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa podlegających przejęciu na mienie gminy - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wycinka i podkrzesanie drzew na terenie gminy Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno w 2019r. - II - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno w 2019r. - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzież szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Wiewiecko oraz budynku mieszkalnego w miejscowości Sielsko - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Rekultywacja terenu dzikiego wysypiska zlokalizowanego na działce geodezyjnej 112/11, obręb Połchowo, gmina Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE - 2 - Rozbiórka budynku gospodarczego o numerze identyfikacyjnym 469, zlokalizowanego w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 1249/1, usytuowanego ścianą szczytową na granicy z działką o nr geodezyjnym 1285, gm. Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynku gospodarczego o numerze identyfikacyjnym 469, zlokalizowanego w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 1249/1, usytuowanego ścianą szczytową na granicy z działką o nr geodezyjnym 1285, gm. Węgorzyno - KATALOG -
katalog KONKURS OFERT na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy "Lato z Węgorzem 2019" - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola publicznego i żłobka w Węgorzynie - wyposażenie kuchni - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2019 - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta na wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomościach gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa polegających przejęciu na mienie gminy - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta na wykonanie wycen nieruchomości będących własnością Gminy Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Węgorzyno - KATALOG -
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z zapewnieniem umowy wsparciowej na system oraz wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową serwisową - KATALOG -
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż materiałów budowlanych 2018-03-22 10:08
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 2018-03-13 13:34
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Węgorzynie 2018-02-16 14:43
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Runowskiej nr 26 w Węgorzynie 2018-02-16 14:42
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki nr 31 w Węgorzynie 2018-02-16 14:40
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2018 2018-01-16 13:00
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyłonienia wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim 2017-07-26 13:33
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno 2017-07-11 16:19
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu budowlanego dla zadania "Zagospodarowanie północnej części Jeziora Węgorzyno" 2017-05-22 16:54
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa samochodu dla Straży Miejskiej w Węgorzynie" 2016-12-02 10:52
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno" 2016-11-15 15:03
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE II "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" 2016-11-03 13:16
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" 2016-10-20 08:57
dokument Roztrzygnięcie zapytania ofertowego usuwanie azbestu 2016-09-16 09:06
dokument Zapytanie ofertowe usuwanie azbestu 2016-08-26 11:09
dokument Zapytanie ofertowe w sprawie przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim 2016-08-17 15:09
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 20 szt. drzew rosnących 2016-01-08 09:39
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim. 2015-08-20 09:01
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedaż zabawek podczas imprezy pod nazwą "Polsko- Niemieckie Lato z Węgorzem 2015" 2015-05-19 13:42
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim 2014-08-20 13:11
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedaż zabawek podczas imprezy pod nazwą "Polsko- Niemieckie Lato z Węgorzem 2014" 2014-06-04 09:02
dokument Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie boiska pełniącego funkcję rekreacyjno-sportową pn. ORLIK w elementy siłowni plenerowej 2013-09-19 15:23
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim 2013-08-08 14:12
dokument Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa poprzez budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Brzeźniak 2013-06-18 15:06
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz usług lunaparkowych i sprzedaż zabawek podczas imprezy pod nazwą "Polsko- Niemieckie Lato z Węgorzem 2013" 2013-05-28 14:41