Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie drobnych remontów na podstawie zaleceń kominiarskich w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2020 - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno w 2020r. - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomościach gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa podlegających przejęciu na mienie gminy - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Wycinka i podkrzesanie drzew na terenie gminy Węgorzyno - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno w 2019r. - II - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno w 2019r. - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzież szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzyno - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Wiewiecko oraz budynku mieszkalnego w miejscowości Sielsko - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Rekultywacja terenu dzikiego wysypiska zlokalizowanego na działce geodezyjnej 112/11, obręb Połchowo, gmina Węgorzyno - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE - 2 - Rozbiórka budynku gospodarczego o numerze identyfikacyjnym 469, zlokalizowanego w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 1249/1, usytuowanego ścianą szczytową na granicy z działką o nr geodezyjnym 1285, gm. Węgorzyno - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynku gospodarczego o numerze identyfikacyjnym 469, zlokalizowanego w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 1249/1, usytuowanego ścianą szczytową na granicy z działką o nr geodezyjnym 1285, gm. Węgorzyno - KATALOG -
KONKURS OFERT na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy "Lato z Węgorzem 2019" - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola publicznego i żłobka w Węgorzynie - wyposażenie kuchni - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2019 - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta na wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomościach gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa polegających przejęciu na mienie gminy - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta na wykonanie wycen nieruchomości będących własnością Gminy Węgorzyno - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Węgorzyno - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z zapewnieniem umowy wsparciowej na system oraz wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową serwisową - KATALOG -
ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż materiałów budowlanych 2018-03-22 10:08
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 2018-03-13 13:34
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Węgorzynie 2018-02-16 14:43
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Runowskiej nr 26 w Węgorzynie 2018-02-16 14:42
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki nr 31 w Węgorzynie 2018-02-16 14:40
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2018 2018-01-16 13:00
ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyłonienia wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim 2017-07-26 13:33
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno 2017-07-11 16:19
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu budowlanego dla zadania "Zagospodarowanie północnej części Jeziora Węgorzyno" 2017-05-22 16:54
ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa samochodu dla Straży Miejskiej w Węgorzynie" 2016-12-02 10:52
ZAPYTANIE OFERTOWE "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno" 2016-11-15 15:03
ZAPYTANIE OFERTOWE II "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" 2016-11-03 13:16
ZAPYTANIE OFERTOWE "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" 2016-10-20 08:57
Roztrzygnięcie zapytania ofertowego usuwanie azbestu 2016-09-16 09:06
Zapytanie ofertowe usuwanie azbestu 2016-08-26 11:09
Zapytanie ofertowe w sprawie przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim 2016-08-17 15:09
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 20 szt. drzew rosnących 2016-01-08 09:39
ZAPYTANIE OFERTOWE postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim. 2015-08-20 09:01
Ogłoszenie o otwartym konkursie na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedaż zabawek podczas imprezy pod nazwą "Polsko- Niemieckie Lato z Węgorzem 2015" 2015-05-19 13:42
Zapytanie ofertowe dotyczące przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim 2014-08-20 13:11
Ogłoszenie o otwartym konkursie na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedaż zabawek podczas imprezy pod nazwą "Polsko- Niemieckie Lato z Węgorzem 2014" 2014-06-04 09:02
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie boiska pełniącego funkcję rekreacyjno-sportową pn. ORLIK w elementy siłowni plenerowej 2013-09-19 15:23
Zapytanie ofertowe dotyczące przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim 2013-08-08 14:12
Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa poprzez budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Brzeźniak 2013-06-18 15:06
Ogłoszenie o otwartym konkursie na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz usług lunaparkowych i sprzedaż zabawek podczas imprezy pod nazwą "Polsko- Niemieckie Lato z Węgorzem 2013" 2013-05-28 14:41