Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA - KATALOG -
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Iński Klub Sportowy Walk TAIKYOKU - KATALOG -
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Łobeski Klub Biegacza "TRUCHT" - KATALOG -
Otwarte konkursy ofert na rok 2019 - KATALOG -
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert 2018-06-29 14:25
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - KATALOG -
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KATALOG -
Otwarte konkursy ofert na rok 2018 - KATALOG -
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-06-30 13:45
Otwarty konkurs ofert na rok 2017 - KATALOG -
Ogłoszenie otwarty konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy 2016-06-30 19:22
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci 2016-03-02 15:11
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci w 2016 roku. 2016-02-03 15:22
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2016 roku, 2016-02-02 11:37
Ogłoszenie wyniku ofert z zakresu wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie 2016-01-12 14:43
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje imprez sportowo - rekreacyjnych w t ym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców 2015-12-30 14:46
Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenia sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2016 roku 2015-12-22 10:54
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania 2015-12-01 13:27
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2016 roku 2015-12-01 13:20
Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy 2015-08-28 09:35
Zarządzenie w sprawie zmieszczenia oferty na podstawie art 19 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie . 2015-08-19 09:51
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych 2015-01-13 20:51
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2015-01-13 20:49
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji p i ł k i nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2015 roku. 2014-12-16 13:03
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji o s ó b wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju z a s o b ów ludzkich w 2015 roku 2014-12-16 13:01
Ogłozenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury 2014-09-26 13:48
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci i młodzieży w 2014 roku. 2014-09-02 12:28
Ogłoszenie o zamieszczeniu zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno sakralnej w 2014 roku 2014-05-30 11:06
Wyniki otwartych konkursów ofert 2014-01-16 13:17
Ogłoszenie konkursu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2014 roku. 2013-12-23 19:23
Ogłoszenie konkursu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2014 roku. 2013-12-20 10:51
Wynik otwartego konkursu ofert 2013-11-12 14:26
Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 2013-10-08 15:16
Ogłoszenie wyników postępowań w sprawie otwartych konkursów ofert 2013-01-23 20:11
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej 2012-12-21 10:48
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno - sakralnej 2012-12-21 10:46
Otwarty konkurs ofert na reintegracje osób wykluczonych społecznie 2012-12-14 10:36
OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działali na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w 2012 r 2012-11-05 16:59
Otwarty konkurs na realizacje zadania publicznego w zakresie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 2012-10-05 11:24
Wyniki otwartych konkursów ofert 2012-01-29 21:18
Unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2012-01-11 14:59
Nowe załączniki do otwartego konkursu ofert na Rok 2012 2011-12-30 23:24
II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w 2012 roku 2011-12-30 23:23
II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno w 2012roku. 2011-12-30 23:21
Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno w 2012 roku. 2011-12-30 23:19
Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w 2012 roku. 2011-12-30 23:17
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych 2011-12-20 11:37
Załączniki do otwartego konkursu ofert na Rok 2015 2014-12-16 12:57
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw nrzecz rozwoju : zasobów ludzkich w 2012 roku. 2011-12-09 23:16
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w 2012 roku. 2011-12-09 23:13
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno w 2012roku. 2011-12-09 23:09
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w 2012 roku. 2011-12-09 23:06
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno w 20llr. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 20011 r. 2011-01-28 13:26
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej 2011-01-21 15:02
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2011 roku. 2010-12-08 14:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w miejscowościach: Węgorzyno i Mielno w 2011 r. 2010-12-08 14:39
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania poprzez propagowanie pieśnichóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w 2011 r. 2010-12-08 14:36
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętnościpływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci i młodzieży w 2011 roku 2010-12-08 14:27
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno w 20llr. 2010-12-08 14:50
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w 2011 roku. 2010-12-08 14:47
Otwarty konkurs w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w 2010 roku. 2010-09-15 14:29
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki i artystyczne i kulturalne dla mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2010 roku 2009-12-09 11:32
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2010 roku 2009-12-09 11:31
Burmistrz Węgorzyna oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w dziedzinie kształcenia umiejętności pływackich oraz poznania zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci i młodzieży w 2010 roku. 2009-12-09 11:29
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gnilny Węgorzyno w 2010 roku. 2009-12-09 11:26
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w miejscowościach: Węgorzyna i Mielno w 2010 r. 2009-12-09 11:25
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fiz. w dziedzinie organ. aktywnego spędzania czsu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w 2010 r. 2009-12-09 11:23
Burmistrz Węgorzy na ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury w dziedzinie propagowania pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w 2010 roku. 2009-12-09 11:21
Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych 2008-12-16 15:18
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2008-12-09 14:47
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2008-12-09 14:46
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2008-12-09 14:45
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2008-12-09 14:44
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2008-12-09 14:41
Oferta plik do pobrania 2008-02-12 15:27
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w 2008 roku 2008-01-16 13:13
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w miejscowościach: Węgorzyno, Cieszyno i Mielno 2008-01-16 13:12
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej 2008-01-16 13:11
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno – sakralnej, 2008-01-16 13:09
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2008 roku 2008-01-16 13:08
Otwarty konkurs na wsparcie realizacji projektu w zakresie przecwidziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych 2007-09-03 18:58
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2007-09-03 18:25
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich 2007-05-02 09:20
Ogłoszenie wyników konkursu 2007-01-23 16:53
Oferta-plik do pobrania 2006-12-14 11:14
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 2006-12-14 11:13
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowych 2006-12-14 11:12
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich 2006-12-14 11:10