Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Zmiana decyzji środowiskowej znak: OŚ.6220.5.11.2020.MB dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 70/1 w m . Gardni, o powierzchni 2 ha, o mocy do 1 MW. - KATALOG -
katalog Zmiana decyzji środowiskowej znak: OŚ.6220.3.11.2020. MB dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 72 w m . Gardni, o powierzchni 4 ha, o mocy do 2 MW. - KATALOG -
katalog Zmiana decyzji środowiskowej znak: OŚ.6220.2.11.2020.MB dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 70/1 w m . Gardni, o powierzchni 2 ha, o mocy do 1 MW. - KATALOG -
katalog Zmiana decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 70/1 w m . Gardni, o powierzchni 2 ha, o mocy do 1 MW. - KATALOG -
katalog Zmiana decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 70/1 w m . Gardni, o powierzchni 2 ha, o mocy do 1 MW. - KATALOG -
katalog https://wegorzyno-bip.alfatv.pl/admin.php?m=panel&s=menu&id=139#:~:text=Zmiana%20decyzji%20%C5%9Brodowiskowej%20dla%20przedsi%C4%99wziecia%20polegajacego%20na%20budowie%20farmy%20s%C5%82onecznej%20na%20cz%C4%99%C5%9Bci%20dzia%C5%82ki%20o%20nr%20ew.%2070/1%20w%20m%20.%20Gardni%2C%20o%20powierzchni%202%20ha%2C%20o%20mocy%20do%201%20MW. - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 64, obręb Gardno o mocy do 4 MW i powierzchni 3,5 ha. - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. o nr ew. 48/2 i 48/3, obręb Gardno o mocy do 30 MW i powierzchni do 28 ha. - KATALOG -
katalog Rozbudowa zakładu produkcji peletu drzewnego, o nowa linie do produkcji peletu wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Połchowska 5c, 73-155 Runowo Pomorskie, dz. nr 1/6, obręb Połchowo, gm. Węgorzyno - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 73 w m. Gardno o mocy do 7 MW - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 72 w m. Gardno. - KATALOG -
katalog Budowa pięciu pomostów i slipu na jez. Węgorzyno w ramach zadania głównego pn. Zagospodarowanie jeziora Węgorzyno-I - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 62/1 w obrębie Winniki, gmina Węgorzyno - KATALOG -
katalog ?Retencja Korytowa -Program Nawodnień Rolniczych? w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach -część nr 6 - KATALOG -
katalog Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, na części działki 381/1. obręb Mieszewo - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 30, 31/2 w obrębie Runowo, gmina Węgorzyno - KATALOG -
katalog Budowa budynku portierni, budynku magazynowego oraz budowę zbiornika przeciwpożarowego przez firmę PAGOK-Meble Sp. z o.o. - KATALOG -
katalog Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie dz. 87, obręb Runowo - KATALOG -
katalog Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 77 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 2/2 w obrębie Kąkolewice - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędą infrastruktura techniczną na terenie działki 127/7 obręb Wiewiecko, gmina Węgorzyno - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej ( z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 75 MWp, zlokalizowanego w miejscowości Ginawa, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 79/4 obręb Ginawa - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 239 w obrębie Chwarstno - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) na terenie części działki o nr 70/2 w miejscowości Gardno - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Sielsko, dz. nr 248, gmina Węgorzyno - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej PV Trójka Runowo Pomorskie o mocy do 1 MW - KATALOG -
katalog Budowa zespołu farm fotowoltaicznych PV Trójka Chwarstno I i Chwarstno II o łącznej mocy do 2 MW - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW na terenie dz. 2/5, 37, 49/1, 53/1, 55, 54, 48 w obrębie Kąkolewice - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 25 MW na terenie działki o nr ewid. 193/7 obręb Przytoń - KATALOG -
katalog Budowa magazynu z częścią administracyjno-higieniczno-sanitarną i placem manewrowym na terenie działek 92/6 i 92/10 obręb Stare Węgorzynko - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na terenie działki nr 161 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na terenie działki 132/5 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na terenie działki 64 obręb Gardno oraz działki 36 i 37 obręb Połchowo - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 163, 164, 165, 166, 178, 179, 180, 181, 182 w obrębie Mieszewo - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 34, obręb Kąkolewice, gmina Węgorzyno - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW na działce ewidencyjnej nr 99/2 obręb Lesięcin wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Węgorzyno, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 34 MW i powierzchnią zabudowy do 33,89 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 195/2 w obrębie Przytoń - KATALOG -
katalog Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 200 kWp, wytwarzającej energię elektryczną wraz z linią kablową nn na działce nr 92/10 oraz 92/6, obreb Stare Węgorzynko - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 70/1 obręb Gardno 4.2020 - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 70/1 obręb Gardno 1.2020 - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 70/1 obręb Gardno 5.2020 - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 72 obręb Gardno - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 70/1 obręb Gardno - KATALOG -
katalog Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko-Radowo-Węgorzyno-Brzeźniak na odcinku Gościsław-Przytoń od km 31+392 do km 33+653,15 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - KATALOG -
katalog Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z Runowo-Winniki na odcinku od km ok. 4+000 do końca odcinka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 20) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - KATALOG -
katalog Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z Runowo-Winniki - KATALOG -
katalog Utworzenie zakładu produkcji włókien bazaltowych przez innowacyjną grupę Bazalt Sp. z o.o. na obszarze specjalnej strefy włączenia - KATALOG -