herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie 2018-10-23 08:54
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzynie 2018-09-19 15:20
Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego - KATALOG -
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na Kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 2018-09-07 15:00
Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgorzynie 2018-06-22 12:09
Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Króla Lwa w Węgorzynie 2018-06-22 12:08
Burmistrz Węgorzyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Króla Lwa w Węgorzynie 2018-05-15 15:25
Burmistrz Węgorzyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie 2018-05-15 15:21
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie 2018-03-28 14:30
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na wolne Kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 2018-03-05 16:19
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów infrastruktury komunalnej 2018-01-23 09:53
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. funduszy unijnych 2017-09-07 09:23
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim 2017-09-07 09:21
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. funduszy unijnych - samodzielne stanowisko pracy 2017-08-16 15:32
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim 2017-07-19 15:20
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. remontów infrastruktury komunalnej - samodzielne stanowisko pracy 2017-04-13 08:53
Ośrodek Pomocy Społecznej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY 2017-03-03 11:45
Konkurs na stanowisko urzędnicze głownego księgowego w SP Węgorzyno 2016-09-16 09:02
Kolejny ponowny nabór na Głownego Księgowego OPS Węgorzyno 2015-10-20 14:42
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko Gł Księgowego w OPS Węgorzyno 2015-10-23 10:10
Kolejny ponowny nabór na Głownego Księgowego OPS Węgorzyno 2015-10-02 10:02
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny księgowy. 2015-09-02 13:25
Ośrodek Pomocy Społecznej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY 2015-07-29 22:11
INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 2014-12-23 11:22
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty, kultury i sportu- Samodzielne stanowisko pracy urzędnicze 2014-12-02 13:25
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. funduszy unijnych- Samodzielne stanowisko pracy. 2014-12-02 13:22
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zamówień publicznych- Samodzielne stanowisko pracy. 2014-12-02 13:20
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Gimnazjium 2014-05-20 16:39
Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2013-11-13 08:39
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. WYMIARU W WYDZIALE FINANSOWYM W URZĘDZIE MIEJSKIM W WĘGORZYNIE 2014-03-19 14:26
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI W WYDZIALE FINANSOWYM W URZĘDZIE MIEJSKIM W WĘGORZYNIE 2014-03-19 14:27
Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2014-03-14 10:59
NABÓR NA WOLNE 2 STANOWISKA PRACY ASYSTENT RODZINY 2014-03-07 10:04
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowym (ds. wymiaru) 2014-02-27 16:28
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko ds. inwestycji 2014-02-27 16:26
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Finansowym (ds. księgowości) 2014-02-27 16:25
Ogłoszenie otwartego i konkurencyjnego nabóru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie. 2013-10-23 13:23
Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika Infrastruktury Komunalnej i Remontów Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2011-08-23 11:21
Ogłoszenie wyników I naboru na wolne stanowisko Kierownika Infrastruktury Komunalnej i Remontów Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2011-07-19 13:43
Ponowne ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Infrastruktury Komunalnej i Remontów Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2011-07-07 15:03
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Węgorzynie 2010-12-30 20:02
Informacja o konkursie na stanowisko głównego księgowego Szkoły Podstawowej w Węgorzynie 2011-01-19 07:56
Zarządzenie Burmistrza Węgorzyna w sprawie zasad naboru na wolne Stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2006-03-15 10:29
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania 2010-02-12 16:46
Archiwum ogłoszeń - KATALOG -
Kwestionariusz osobowy plik do pobrania 2009-02-03 14:47
Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Węgorzynie 2011-02-02 09:08