Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" 2019-11-20 14:36
Informacja dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku-przejście projektowaną linią kablową nad korytem rzeki Reska Węgorza działka nr 11, obręb Połchowo oraz działka nr 248 obręb Runowo, gm. Węgorzyno w km 19+940 2019-06-14 08:28
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania dowodowego 2018-06-01 13:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-05-18 12:16
Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno na lata 2018-2021 2018-05-18 09:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska" 2018-02-07 15:33
OBWIESZCZENIE RDOŚ 2017-11-27 12:37
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023" 2017-10-04 15:54
OBWIESZCZENIE RDOŚ 2017-08-14 14:21
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzyna o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: OŚ.6220.6.2016.MJ.8 z dnia 18.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4346 Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku od km 0+000 do km 4+215? 2017-07-07 12:52
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-08-17 07:41
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2016-08-16 10:11
Informacja dla właścicieli lasów prywatnych 2016-07-28 14:57
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2016-07-19 10:57
Zzwiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-04-01 10:49
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania 2015-06-29 15:20
Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II. 2015-06-10 14:19
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II. 2015-06-10 14:03
OBWIESZCZENIE 2015-03-18 07:47
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 2014-11-07 12:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-06-16 13:46
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa 2014-06-02 22:20
Zawiadomoenie o zakończeniu postępowania 2014-05-23 12:56
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-05-08 15:20
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania 2014-04-23 15:45
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2014-04-23 15:44
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2014-04-02 13:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WĘGORZYNA 2014-03-25 10:06
OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA 2014-03-13 14:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2014-03-12 14:47
Obwieszczenie - zawiadmienie strony postępowania 2014-02-07 12:15
OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA 2014-01-13 15:34
OBWIESZCZENIE informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo 2013-12-19 12:25
Obwieszczenie 2013-12-17 08:06
Obieszczenie o wydaniu postanowienia, w którym organ odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy miejscowości Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20" 2013-09-04 13:56
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-03-21 14:00
- KATALOG -
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-07-20 10:05
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2012-06-27 12:56
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2012-06-27 12:44
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2012-06-12 16:09
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddzxiaływania na środowisko 2012-05-15 14:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2012-05-04 15:02
Obwieszczenie 2012-03-27 16:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2011-11-15 10:27
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2011-07-13 11:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2011-06-03 15:15
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 2011-05-30 15:26
OBWIESZCZENIE 2011-05-06 14:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2011-03-31 12:23
Obwiesczenie o udziale społeczeństwa 2010-11-17 15:18
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 2010-11-12 13:46
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 2010-10-27 10:07
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 2010-10-20 15:22
Postanowienie o zawieszeniu postepowania 2010-09-08 13:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowyc uwarunkowaniach 2010-08-16 10:01
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2010-08-02 07:59
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 2010-07-12 15:14
postanowienie o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2010-06-18 08:24
Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu 2010-05-12 12:04
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędów pisarskich w decyzji 2010-02-23 14:48
Zwiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji 2010-02-03 12:37
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej 2009-11-19 14:37
Obieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-11-03 13:49
Obwieszczenie 2009-10-29 11:39
Obwieszczenie 2009-10-29 11:39
Postanowienie o nałożeniu raportu 2009-10-01 15:15
Obwieszczenie 2009-07-31 18:35
Obwieszczenie 2009-06-22 20:50
Obwieszczenie 2009-06-22 20:42
Obwieszczenie 2009-04-24 13:59
Obwieszczenie 2009-04-02 21:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2009-04-01 10:36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2009-04-01 10:36
Obwieszczenie 2009-02-19 14:57
Obwieszczenie 2009-01-13 14:42