Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog OBWIESZCZENIE- Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie woj. zachodniopomorskiego - KATALOG -
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu wodociągowego D160 mm PE w pod dnem cieku Przytonka na dz. nr 43, obręb Przytoń. 2022-05-10 12:29
dokument Informacja PGW Wody Polskie w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego znak:OŚ.AA.6223-29/06 z dnia 16.10.20206 r. wydanego przez Starostę Łobeskiego, w części dotyczącej poboru wód podziemnych na ujęciu w m. Sielsko na dz. nr 102/1, obręb Sielsko 2022-05-10 12:25
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 102/1 obręb Sielska i wprowadzenie ścieków przemysłowych do kanału Sielsko Mielno na dz. nr 363 obręb Sielsko 2022-05-10 12:19
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w spr. przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja regionalnej inii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek - Runowo Pomorskie". 2022-05-05 14:59
katalog Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łobeskiego w części dotyczącej poboru wód podziemnych na ujęciu Sielsko - KATALOG -
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łobeskiego w części dotyczącej poboru wód podziemnych na ujęciu Brzeźniak 2022-04-01 09:59
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łobeskiego w części dotyczącej poboru wód podziemnych na ujęciu w miejscowości Rogówko 2022-03-17 08:05
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łobeskiego w części dotyczącej poboru wód podziemnych na ujęciu Dłusko 2022-03-17 08:00
dokument Rozporządzenie Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-01-28 08:03
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu ścieków przemysłowych (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody, do urządzenia wodnego-czterokomorowej studni chłonnej, zlokalizowanej na dz. ew. nr 28 w m. Chwarstno 2021-09-16 08:36
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" 2021-08-30 14:48
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu projektowaną linię światłowodową w m. Runowo w zakresie przekroczenia Kanału Runowo 2021-08-27 11:46
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Ukleja projektowaną linia światłowodową w miejscowości Zwierzynek 2021-08-24 12:37
dokument Rozporządzenie Nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-07-12 16:30
dokument Rozporządzenie Nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-06-17 15:09
dokument Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 14.06.2021r. 2021-06-17 10:35
dokument Zawiadomienie o prowadzonych konsultacjach społecznych dla inwestycji pn. "Retencja Korytowa - Program Nawodnień Rolniczych" 2021-05-31 12:29
dokument Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-04-09 19:28
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem cieku Reska Węgorza 2021-04-02 09:21
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem cieku Reska Węgorza 2021-03-22 18:44
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie Przytoń 2020-12-16 19:08
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych z przebudowywanej drogi powiatowej 2020-12-16 19:06
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w postaci rowów przydrożnych 2020-11-06 18:04
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia odwodów łowieckich do kategorii 2020-10-08 07:57
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Węgorzyno do rowu melioracyjnego 2020-09-25 10:23
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych z SUW w miejscowości Rogówko do rowu melioracyjnego 2020-09-16 15:28
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegająca na odprowadzeniu ścieków przemysłowych (wód popłucznych) ze stacji wodociągowej w miejscowości Winniki 2020-07-27 12:15
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoporawnego na usługę wodną polegająca na odprowadzeniu ścieków przemysłowych (wód popłucznych) ze stacji wodociągowej w miejscowości Cieszyno 2020-07-27 12:13
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią światłowodową w rurze osłonowej pod rzeką Reska Węgorza 2020-05-19 15:01
dokument Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-02-21 12:18
dokument Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" 2019-11-20 14:36
dokument Informacja dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku-przejście projektowaną linią kablową nad korytem rzeki Reska Węgorza działka nr 11, obręb Połchowo oraz działka nr 248 obręb Runowo, gm. Węgorzyno w km 19+940 2019-06-14 08:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania dowodowego 2018-06-01 13:48
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-05-18 12:16
dokument Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno na lata 2018-2021 2018-05-18 09:18
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska" 2018-02-07 15:33
dokument OBWIESZCZENIE RDOŚ 2017-11-27 12:37
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023" 2017-10-04 15:54
dokument OBWIESZCZENIE RDOŚ 2017-08-14 14:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Węgorzyna o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: OŚ.6220.6.2016.MJ.8 z dnia 18.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4346 Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku od km 0+000 do km 4+215? 2017-07-07 12:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-08-17 07:41
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2016-08-16 10:11
dokument Informacja dla właścicieli lasów prywatnych 2016-07-28 14:57
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2016-07-19 10:57
dokument Zzwiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-04-01 10:49
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania 2015-06-29 15:20
dokument Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II. 2015-06-10 14:19
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II. 2015-06-10 14:03
dokument OBWIESZCZENIE 2015-03-18 07:47
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 2014-11-07 12:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-06-16 13:46
dokument Obwieszczenie o udziale społeczeństwa 2014-06-02 22:20
dokument Zawiadomoenie o zakończeniu postępowania 2014-05-23 12:56
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-05-08 15:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania 2014-04-23 15:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2014-04-23 15:44
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2014-04-02 13:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WĘGORZYNA 2014-03-25 10:06
dokument OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA 2014-03-13 14:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2014-03-12 14:47
dokument Obwieszczenie - zawiadmienie strony postępowania 2014-02-07 12:15
dokument OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA 2014-01-13 15:34
dokument OBWIESZCZENIE informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo 2013-12-19 12:25
dokument Obwieszczenie 2013-12-17 08:06
dokument Obieszczenie o wydaniu postanowienia, w którym organ odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy miejscowości Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20" 2013-09-04 13:56
dokument Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-03-21 14:00
katalog - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-07-20 10:05
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2012-06-27 12:56
dokument Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2012-06-27 12:44
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2012-06-12 16:09
dokument Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddzxiaływania na środowisko 2012-05-15 14:26
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2012-05-04 15:02
dokument Obwieszczenie 2012-03-27 16:01
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2011-11-15 10:27
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2011-07-13 11:45
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2011-06-03 15:15
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 2011-05-30 15:26
dokument OBWIESZCZENIE 2011-05-06 14:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2011-03-31 12:23
dokument Obwiesczenie o udziale społeczeństwa 2010-11-17 15:18
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 2010-11-12 13:46
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 2010-10-27 10:07
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 2010-10-20 15:22
dokument Postanowienie o zawieszeniu postepowania 2010-09-08 13:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowyc uwarunkowaniach 2010-08-16 10:01
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2010-08-02 07:59
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 2010-07-12 15:14
dokument postanowienie o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2010-06-18 08:24
dokument Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu 2010-05-12 12:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędów pisarskich w decyzji 2010-02-23 14:48
dokument Zwiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji 2010-02-03 12:37
dokument ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej 2009-11-19 14:37
dokument Obieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-11-03 13:49
dokument Obwieszczenie 2009-10-29 11:39
dokument Obwieszczenie 2009-10-29 11:39
dokument Postanowienie o nałożeniu raportu 2009-10-01 15:15
dokument Obwieszczenie 2009-07-31 18:35
dokument Obwieszczenie 2009-06-22 20:50
dokument Obwieszczenie 2009-06-22 20:42
dokument Obwieszczenie 2009-04-24 13:59
dokument Obwieszczenie 2009-04-02 21:22
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2009-04-01 10:36
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2009-04-01 10:36
dokument Obwieszczenie 2009-02-19 14:57
dokument Obwieszczenie 2009-01-13 14:42