herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXIII/381/2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/395/2005 z dnia 07.02.2002 r.


Uchwała Nr XXXIII/381/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/395/2005 z dnia 07.02.2002 r.

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Węgorzyno na lata 2002-2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568
z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz.1806)
oraz art. 21 ust.1 pkt.1 oraz art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) uchwala się co następujące:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXV/395/2002 z dnia 07.02.2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzyno na lata 2002-2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 2 do uchwały skreśla się pozycję 142 ( Cieszyno);

2) W załączniku nr 3 do uchwały - wykazu lokali socjalnych z terenu gminy wprowadza się po pozycji 8 nową pozycję: „ poz. 9. Cieszyno 9/1 - powierzchnia lokalu 32,82 m2 (parter,
1 pokój, kuchnia, wc, łazienka )”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-02-2006 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2006 11:56