herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/382/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii


UCHWAŁA NR XXXIII/382/2005

RADY MIEJSKIEJ w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy nie będących nauczycielami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz.1806) w związku z § 2 i § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 146 poz. 1222) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych gminy:

1) Szkole Podstawowej w Węgorzynie,

2) Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim,

3) Gimnazjum w Węgorzynie,

4) Przedszkolu Miejskim w Węgorzynie,

5) Biurze Obsługi Szkół, Przedszkoli i Bibliotek,

6) Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej ,

ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, w wysokości 710,00 złotych.

§ 2

Wyraża się zgodę na ustalenie przez dyrektorów (kierowników) jednostek, wymienionych w § 1, dla zatrudnionych pracowników nie będących nauczycielami, wartość jednego punktu w wysokości 3,50 złotych.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr IX/82/99 z dnia 29.04.1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia wartości jednego punktu w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Węgorzynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-02-2006 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2006 11:57