herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Burmistrz Węgorzyna ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów autobusem gminnym do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie, Runowie Pom. oraz Gimnazjum w Węgorzynie ”

Burmistrz Węgorzyna
73 - 155 Węgorzyno
ul.Rynek 1
tel/fax. 091/ 39 71 563


ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów autobusem gminnym do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie, Runowie Pom. oraz Gimnazjum w Węgorzynie "

Przedmiotem zamówienia jest:
Dowóz uczniów autobusem gminnym do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie, Runowie Pom. oraz Gimnazjum w Węgorzynie.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Paweł Malinowski
tel. 091/ 39 71 563 wew. 16
, pokój nr 7, w godz.9:00 - 14:00.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 i art.22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie pokój nr 15, I piętro w zaklejonych kopertach oznaczonych: "Przetarg nieograniczony - "Dowóz uczniów"

Termin składania ofert upływa w dniu 28.07.2003 r. o godz.9:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.07.2003roku o godz.10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 10 - sala konferencyjna.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena 100%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 08-07-2003 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2003 12:32