herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg nieograniczonego o wysokości do 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych.

BURMISTRZ WĘGORZYNA
UL. RYNEK 1
tel. / fax. 0 91 39 71 563

ogłasza przetarg nieograniczonego o wysokości do 30 000 euro na wykonanie
robót budowlanych

Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
1. Adaptacja kina na mieszkania ul. Runowska 43 Węgorzyno w postaci wykonania elewacji
przybudówki I piętra o pow. 20,25 m2
2. Remont budynku w którym mieszczą się biura OPS i lokale mieszkalne ul. ks. F.
Sosnowskiego 5 Węgorzyno, w postaci termomodernizacji ścian budynku o pow. 93,25 m2
wraz z remontem ogrodzenia i bram posesji.

Wymagany termin realizacji :
1. zadania 1 30. 09. 2003 r.
2. zadania 2 30. 09. 2003 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie pok. nr 15
Wadium w wysokości 500,00 zł można wpłacić na konto Nr 93750002-39000954-36002-11/1 Bank Spółdzielczy w Goleniowie w terminie do dnia 2003.07.18 r. do godz. 9.45

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego, pok. nr 18 - Referent UM w Węgorzynie Anna Czarnecka, II piętro (opłacając gotówką) lub za zaliczeniem pocztowym przesyłając zamówienie.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan Lech Romańczyk inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Budownictwa UM w Węgorzyno- pokój nr 20, II piętro - tel. (0923) 71 483 w godz. 8.00-15.00
Termin składania ofert upływa w dn. 2003.07. 18 o godz. 9.45
Otwarcie ofert nastąpi 2003. 07.18 o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego - pok. 10

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust 1.
i art. 22 ust. 7, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
- koszt - 100%
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Cena specyfikacji 72 zł + 22 % podatku Vat

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 07-07-2003 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2003 09:15