Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

ogłasza przetarg nieograniczony w wysokości powyżej 30 000 Euro w celu wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Węgorzyno


BURMISTRZ WĘGORZYNA

UL. RYNEK 1

73-155 WĘGORZYNO

tel. / fax. 091 39 71 563

ogłasza przetarg nieograniczony w wysokości powyżej 30 000 Euro w celu wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Węgorzyno

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzyno zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem na mapach przekazanych przez Zamawiającego.

Przewidywana powierzchnia opracowania 24 937 ha.

Szczegółowe wymagania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 98,82 zł brutto można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 18 II piętro - referent UM w Węgorzynie Pani Anna Czarnecka lub za zaliczeniem pocztowym po przesłaniu zamówienia.

Przewidywany termin realizacji 30.11 2004 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie pok. nr 15

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wnieść w terminie do dnia 12.09. 2003 r. do godz. 11.45

Termin składania ofert upływa w dn. 12.09.2003 r. o godz. 11.45

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 12.09.2003 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego - pok. 10

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust 1.

i art. 22 ust. 7, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

  • cena (koszt) - 80 %

  • termin wykonania - 20%

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan Lech Romańczyk inspektor

UM w Węgorzynie- pokój nr 20, II piętro - tel. 091 39 71 483 w godz. 8.00-15.00,

e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 29-07-2003 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 29-07-2003 15:28