herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

przetarg nieograniczony na „Zarządzanie, utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Węgorzyno

BURMISTRZ WĘGORZYNA
73 - 155 Węgorzyno
ul.Rynek 1
tel/fax. 091/ 39 71 563


ogłasza przetarg nieograniczony na "Zarządzanie, utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Węgorzyno"

Przedmiotem zamówienia jest:
Zarządzanie, utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Węgorzyno

Pożądany termin wykonania umowy: 01.09.2003 r. do 31.08.2006 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węgorzynie pokój nr 15.

Wadium w wysokości 6.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Nr 93750002 - 390002 -36002 - 11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie w terminie do dnia 31.07.2003 r. do godz.9:00

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego II piętro, pokój nr 20. Cena specyfikacji 183,00 zł z VAT.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Lech Romańczyk - inspektor Urzędu Gminy i Miasta w godz.8:00 - 15: 00 tel. 091/ 39 71 483

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2003 r. o godz.9:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2003 r. o godz.10:00.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych oraz spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- Cena - 100%

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 27-06-2003 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2003 13:10