herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

ogloszenie o negocjacjach


Burmistrz Węgorzyna

ul.Rynek 1 tel/fax /091/ 397 15 63

zaprasza do udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji na „Zarządzanie, utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Węgorzyno"

Przedmiotem zamówienia jest:

Zarządzanie, utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Węgorzyno

Pożądany termin wykonania umowy: 01.10.2003 r. do 30.09.2006 r.

Oferty wstępne należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie pokój nr 15.

Wadium w wysokości 6.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego Nr 93750002 - 390002 -36002 - 11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie w terminie do dnia 10.09.2003 r. do godz.900

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Lech Romańczyk - inspektor Urzędu Gminy i Miasta w godz.800 - 15 00 tel. 091/ 39 71 483

Termin składania ofert wstępnych upływa w dniu 10.09.2003 r. o godz.900

Otwarcie i negocjacje ofert wstępnych nastąpi w dniu 10.09.2003 r. o godz.1000.

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych oraz spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

- Cena - 100%

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-08-2003 16:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 29-08-2003 16:21