herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

OŚ - Uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odberania odpadów komunalnych

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski
73-155 Węgorzyno ul. Rynek 1

tel. 91 39 71 267, fax. 91 39 71 567

Uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289);
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. 1827 z późn. zm.);
 • Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno; (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 2424 ze zm.);
 • Uchwała nr XXXV/321/2014 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Węgorzyno (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2567).
 1. Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Miejski w Węgorzynie
  Rynek 1, 73-155 Węgorzyno
  e-mail:
  urząd@wegorzyno.pl

 2. Informacji udziela:
  Stanowisko ds. ochrony środowiska
  II piętro, pokój 26
  tel. 91 39 71 267

 3. Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku 7:30 do 15:30
  piątek 7:30 do 14:00

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia
 • Zezwolenia, o którym mowa udziela, w drodze decyzji, burmistrz Węgorzyna właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług
 • Rada gminy określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia
 • Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Dowód wniesienia (uiszczenia opłaty).

Opłaty
Za wydanie zezwolenia - 107,00 zł

Sposób załatwienia sprawy
Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Sposób przekazania informacji o sprawie
Odbiór decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem burmistrza Węgorzyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-01-2018 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kwieciński 10-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kwieciński 10-01-2018 09:18