herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr IV/56/2003

UCHWAŁA Nr IV/56/2003

UCHWAŁA Nr IV/56/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 lutego 2003 roku

w sprawie wyboru delegata zwyczajnego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”

Na podstawie 18 ust.1 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002, Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1805) oraz § 4 punkt 6 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania „ zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/260/2000 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 16 listopada 2000 w sprawie utworzenia stowarzyszenia i przyjęcia jego statutu, uchwala się co następuje :

§ 1

Do reprezentowania Gminy Węgorzyno w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu

„Pomerania „ wyznacza się radnego Tomasza Janusa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 10:07