herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

IX_113_2003


Uchwała Nr IX/113/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmującej zespół parkowo - pałacowy
w miejscowości Mieszewo, stanowiącej działkę nr 383/8 o pow. 4,4249 ha

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717 ) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Terenowego Oddziału w Szczecinie, nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmującej zespół parkowo - pałacowy w miejscowości Mieszewo nr 47, stanowiącej działkę nr 383/8 o pow. 4,4249 ha, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej, wpisanej do rejestru zabytków nr 822.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-10-2003 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2003 10:23