herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

IX_115_2003


Uchwała Nr IX/115/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, wyłącznie wieczystemu użytkownikowi - Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy” w Nowogardzie
i Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie oraz zastosowanie bonifikaty od ceny

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717) , art. 32. ust. 1, art. 37.
ust. 2. pkt. 5, art. 68. ust. 1. pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z dalszymi zmianami) uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących:

 1. Działkę nr 81/4 o pow. 0,1963 ha w Węgorzynie przy ul. Osiedle 40 Lecia PRL nr 26
  i 28- obręb nr 1 miasta Węgorzyno,

 2. Działkę nr 251/72 o pow. 0,0275 ha w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 24 - obręb nr 1 miasta Węgorzyno na rzecz ich użytkownika wieczystego- Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie.

§ 2

2.Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących:

 1. Działkę nr 1273/1 o pow. 0,0470 ha w Węgorzynie przy ul. Runowskiej 12 - obręb r 1 miasta

Węgorzyno,

 1. Działkę nr 1273/2 o pow. 0,0501 ha w Węgorzynie przy ul. Runowskiej 11 - obręb r 1 miasta

Węgorzyno,

 1. Działkę nr 1273/3 o pow. 0,0517 ha w Węgorzynie przy ul. Runowskiej 10 - obręb r 1 miasta

Węgorzyno,

 1. Działkę nr 1273/4 o pow. 0,0759 ha w Węgorzynie przy ul. Runowskiej 9- obręb r 1 miasta

Węgorzyno na rzecz ich użytkownika wieczystego- Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”
w Nowogardzie.

§ 3

Wyraża zgodę na zastosowanie 85 % bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego jeżeli nieruchomości gruntowe będą sprzedawane Spółdzielniom Mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali, pod warunkiem jednorazowej zapłaty.

§ 4

Tracą moc:

 1. Uchwała nr V/73/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21.03.2003r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, wyłącznie wieczystemu użytkownikowi- Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka” w Łobzie oraz zastosowanie bonifikaty od ceny.

 2. Uchwała nr V/76/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21.03.2003r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, wyłącznie wieczystemu użytkownikowi- Spółdzielni Mieszkaniowej „ Cisy” w Nowogardzie oraz zastosowanie bonifikaty od ceny.

 3. Uchwała nr VII/99/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27.06.2003r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, wyłącznie wieczystemu użytkownikowi- Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jutrzenka” w Łobzie oraz zastosowanie bonifikaty

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-10-2003 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2003 10:24