herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr VIII/97/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomośc


Uchwała Nr VIII/97/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zwierzynek, w gm. Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r Nr 80, poz. 717 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomości gruntowych nie posiadających urządzonych ksiąg wieczystych, stanowiących działki nr:

- 206 o pow. 0,0302 ha,

- 212 o pow. 0,0079 ha zabudowanej budynkiem Straży Pożarnej,

- 191 o pow. 0,3135 ha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 10:23