herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr VIII/91/2003 w sprawie zatwierdzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora i wicedyrektora oraz dyrektora przedszkola


Uchwała Nr VIII/91/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora i wicedyrektora oraz dyrektora przedszkola

Na podstawie art. 42 ust. 6, 7 pkt 2 oraz art. 91d, pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz. 1323: z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1954; z 2003 r. Nr 240, poz. 2052) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz dyrektora przedszkola:

Lp.

Nazwa placówki

ilość oddziałów

pensum dyrektora

wicedyrektorów

1.

Szkoła Podstawowa Węgorzyno

17

3 godz.

7 godz.

2.

Szkoła Podstawowa Runowo Pomorskim

16

3 godz.

7 godz.

3.

Gimnazjum w Węgorzynie

13

3 godz.

4.

Przedszkole Publiczne w Węgorzynie

3

10 godz.

§ 2

Wysokość pensum określonego w § 1 może zostać zmniejszona przez organ prowadzący na uzasadniony wniosek dyrektora placówki.

§ 3

Prowadzenie płatnych godzin ponadwymiarowych przez dyrektora i wicedyrektora wymaga uprzedniej zgody organu prowadzącego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 10:52