Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim - PRZETARG II 2020-02-13 14:31 W toku
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno - Przetarg II 2020-01-20 11:38 Po terminie składania ofert
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim 2019-12-17 13:14 Po terminie składania ofert
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno 2019-12-12 15:19 Po terminie składania ofert
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie 2019-12-11 14:47 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 272057Z w miejscowości Ginawa - PRZETARG II 2019-11-07 14:45 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 272057Z w miejscowości Ginawa 2019-10-21 15:38 Po terminie składania ofert
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim ? etap II ? pomieszczenia przy sali gimnastycznej 2019-08-08 15:37 Po terminie składania ofert
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku 2019-07-16 15:04 Po terminie składania ofert
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie 2019-07-03 11:59 Po terminie składania ofert
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku - PRZETARG IV 2019-06-12 12:26 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno związanego z realizacją wydatków inwestycyjnych do kwoty 1.390.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1.610.000,00 zł 2019-05-24 13:03 Po terminie składania ofert
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku - PRZETARG III 2019-05-14 15:18 Po terminie składania ofert
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku - PRZETARG II 2019-03-27 15:33 Po terminie składania ofert
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku 2019-03-11 15:13 Po terminie składania ofert
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 ? ETAP II (zagospodarowanie działki po zmianach) - PRZETARG II 2019-02-18 15:53 Po terminie składania ofert
Zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola publicznego i żłobka w Węgorzynie 2018-12-13 15:48 Po terminie składania ofert
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 ? ETAP II (zagospodarowanie działki) 2018-09-12 13:33 Po terminie składania ofert
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - etap I - sala gimnastyczna 2018-09-11 15:13 Po terminie składania ofert
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II 2018-09-07 14:15 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno - PRZETARG II 2018-07-30 16:25 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km - PRZETARG II 2018-07-30 16:16 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) 2018-07-11 17:36 Po terminie składania ofert
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED 2018-06-29 09:19 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km 2018-06-27 15:46 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 272025Z w miejscowości Ginawa 2018-06-27 15:41 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno 2018-06-27 15:34 Po terminie składania ofert
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK 2018-06-18 18:01 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 272025Z w miejscowości Ginawa 2018-04-27 13:04 Po terminie składania ofert
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki) 2018-04-03 13:15 Po terminie składania ofert
Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - etap III 2018-02-19 13:14 Po terminie składania ofert
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3. 2018-02-12 16:30 Po terminie składania ofert
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3. 2018-01-25 13:34 Po terminie składania ofert
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim - II przetarg 2018-01-05 14:45 Po terminie składania ofert
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim 2017-12-13 16:57 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II.- NAWIERZCHNIE 2017-10-20 13:29 Po terminie składania ofert
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). 2017-10-12 12:35 Po terminie składania ofert
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). 2017-09-12 14:47 Po terminie składania ofert
Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 66,3 kW wraz z modernizacją instalacji c. o. w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie 2017-08-18 12:20 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) 2017-08-16 14:35 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i Etap II. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I. 2017-08-10 14:29 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno. 2017-07-11 14:33 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości - ETAP III 2017-06-08 10:47 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg 2017-04-18 14:31 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno 2017-03-23 10:42 Po terminie składania ofert
Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. 2016-07-26 12:25 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno dz. nr 177 obręb 2 m. Węgorzyno. 2016-07-12 12:58 Po terminie składania ofert
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK 2016-06-10 14:56 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedlowa 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno. 2016-02-23 09:42 Po terminie składania ofert
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno 2015-12-15 15:16 Po terminie składania ofert
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie 2015-11-09 11:41 Po terminie składania ofert
Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnikierz, gm. Węgorzyno, o dł. 0,89 km, szer. 4,0m na dz. nr 72, 43 ? obręb Sarnikierz. 2015-09-03 15:36 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnikierz, gm. Węgorzyno, o dł. 0,89 km, szer. 4,0m na dz. nr 72, 43 - obręb Sarnikierz. 2015-08-04 11:37 Po terminie składania ofert
Hybrydowe oświetlenie terenu w miejscowości Runowo Pomorskie i Runowo 2015-04-09 10:09 Po terminie składania ofert
Hybrydowe oświetlenie terenu w miejscowości Kąkolewice 2015-03-05 12:03 Po terminie składania ofert
Wyposażenie gniazd zbierania odpadów komunalnych w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych - PRZETARG II 2015-02-04 09:08 Po terminie składania ofert
Wyposażenie gniazd zbierania odpadów komunalnych w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych 2015-01-26 16:05 Po terminie składania ofert
Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie 2015-01-16 14:11 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i przebudowa drogi wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Kąkolewice 2014-10-23 16:55 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenu osiedla 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno ? ETAP I 2014-08-28 14:10 Po terminie składania ofert
Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie ? Etap I 2014-08-26 13:44 Po terminie składania ofert
Usuwanie wad i usterek w zakresie od S188 do S196 dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I - PRZETARG II 2014-08-26 13:38 Po terminie składania ofert
Usuwanie wad i usterek w zakresie od S188 do S196 dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. 2014-08-08 12:46 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościsław, o dł. 0,98 km, szer. 4,0m , na dz. nr 4 , 7/1 , 3/1 - obr. Gościsław 2014-07-22 11:22 Po terminie składania ofert
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Węgorzyno - II przetarg 2014-06-05 13:30 Po terminie składania ofert
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Węgorzyno 2014-05-26 16:36 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2014 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.900.000,00 zł. 2014-05-16 11:37 Po terminie składania ofert
Usługa w zakresie kompleksowego zorganizowania warsztatów: Nasze M dla uczestników projektu POMÓŻ SOBIE od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-03-03 16:33 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniem Remizy OSP Runowo 2014-01-30 10:38 Po terminie składania ofert
Dostawa i magazynowanie, do czasu realizacji robót materiałów budowlanych, oraz dostawa narzędzi oraz sprzętu niezbędnych do realizacji w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013- remontu lokali socjalnych. PRZETARG NR 2 2013-12-04 13:35 Po terminie składania ofert
Dostawa i magazynowanie, do czasu realizacji robót materiałów budowlanych, oraz dostawa narzędzi oraz sprzętu niezbędnych do realizacji w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2013- remontu lokali socjalnych 2013-11-22 11:59 Po terminie składania ofert
Przebudowę drogi wewnętrznej gminnej na działce o nr ewidencyjnym 1250/10 obręb nr 1 miasto Węgorzyno. PRZETARG NR II 2013-10-03 10:55 Po terminie składania ofert
Dostawa opału do punktów przedszkolnych w Mieszewie i Sielsku, do kotłowni w budynku ul. Kopernika 11 w Węgorzynie; budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie oraz świetlic wiejskich 2013-09-19 14:38 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej na działce o nr ewidencyjnym 1250/10 obręb nr 1 miasto Węgorzyno. 2013-09-02 13:19 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej- przesyłowej w północno-wschodniej części Gminy Węgorzyno: Runowo- Kraśnik ; Lesięcin-Gardno 2013-08-27 12:50 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Winniki, dł. 0,500 km, szer. 4,0m, na dz. nr 39, obręb Winniki, gm. Węgorzyno. 2013-08-01 14:42 Po terminie składania ofert
Usługa w zakresie kompleksowego zorganizowania warsztatów: Nasze M dla uczestników projektu POMÓŻ SOBIE od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-06-21 13:56 Po terminie składania ofert
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Węgorzyno 2013-05-29 15:21 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2013 roku planowanego deficytu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 3.500.000,00 zł. 2013-04-23 15:40 Po terminie składania ofert
Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ginawie. 2013-03-26 13:40 Po terminie składania ofert
Przetarg na Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych 2012-12-04 11:54 Po terminie składania ofert
Przetarg II na świadczenie usług edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Węgorzyno 2012-11-21 16:44 Po terminie składania ofert
Przetarg na świadczenie usług edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Węgorzyno 2012-11-08 15:35 Po terminie składania ofert
Przetarg na dostawę opału 2012-10-05 20:31 Po terminie składania ofert
Przetarg II na budowę dwóch świetlic kontenerowych 2012-08-02 21:49 Po terminie składania ofert
Przetarg na budowę dwóch kontenerowych świetlic wiejskich 2012-07-13 11:22 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowe drogi dojazdowej w Przytoni 2012-07-12 21:08 Po terminie składania ofert
Przetarg zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie piacu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2012-07-09 18:02 Po terminie składania ofert
Przetarg na Budowę infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno 2012-03-06 15:41 Po terminie składania ofert
Przetarg na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno 2012-02-10 21:50 Po terminie składania ofert
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą na terenie miasta Węgorzyno oraz inne usługi na terenie Gminy Węgorzyno 2011-11-16 14:43 Po terminie składania ofert
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie 2011-11-15 11:26 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Węgorzynie przy ul. Kościuszki 29 2011-10-11 14:57 Po terminie składania ofert
Dostawa opału do budynku kotłowni przy ul. Kopernika 11 i Urzędu Miejskiego w Węgorzynie oraz do punktów przedszkolnych, świetlic wiejskich i lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Węgorzyno. 2011-10-07 15:12 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do granic działek budowlanych przy ul. Jagiellońskiej w m. Węgorzyno 2011-09-16 14:32 Po terminie składania ofert
Modernizacja systemu grzewczego w zakresie : budowy instalacji gazowej wraz z przebudowa kotłowni oraz wymianą wewnętrznej instalacji c.o w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, położonym przy ul. Rynek 1 2011-09-09 13:30 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej w Trzebawie, Gm. Węgorzyno 2011-09-06 11:46 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do granic działek budowlanych przy ul. Jagiellońskiej w m. Węgorzyno 2011-08-24 16:09 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Węgorzyno-Gościsław, gm. Węgorzyno 2011-08-24 16:06 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Cieszyno-Cieszyno tereny rekreacyjne, gm. Węgorzyno 2011-08-24 15:43 Po terminie składania ofert
Przetarg na sprzedaż autobusu autosan 2011-08-02 15:19 Po terminie składania ofert
Modernizacja systemu grzewczego kotłowni na osiedlu 40-lecia w Węgorzynie w zakresie przebudowy kotłowni i budowy systemu kolektorów słonecznych dla potrzeb c.w.u. i c.o. oraz przejęcia pomieszczeń kotłowni w celu dostarczania energii dla budynków wspólnot mieszkaniowych nr: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 na osiedlu 40-lecia w Węgorzynie 2011-07-08 15:43 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja obiektow uzyteczności publicznej - Zadania 15, 16, 17 i 18. 2011-06-07 14:42 Po terminie składania ofert
DZIERŻAWA CYFROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z OPCJAMI KOPIOWANIA, DRUKOWANIA, SKANOWANIA ORAZ OPCJĄ FAKSU WRAZ Z ICH SERWISEM NA RZECZ URZĘDU MIEJSKIEGO W WĘGORZYNIE 2011-04-14 19:39 Po terminie składania ofert
Dostawa opalu do punktow świetlic i przedszkolnych w Mieszewie, Sielsku oraz lokalu mieszkalnego w Mieszewie 27 2011-02-10 13:46 Po terminie składania ofert
Dostawa opału do punktów świetlic i przedszkolnych w Mieszewie, Sielsku oraz lokalu mieszkalnego w Mieszewie 27 2011-01-18 15:07 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Gimnazjum w Węgorzynie, Szkoły Podstawowej w Węgorzynie, Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim. 2010-12-15 15:04 Po terminie składania ofert
Dostawa i magazynowanie, do czasu realizacji robót materiałów budowlanych, oraz dostawa narzędzi oraz sprzętu niezbędnych do realizacji w ramach zadania ?Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego? - remontu lokali socjalnych 2010-12-13 15:25 Po terminie składania ofert
?Dostawa i magazynowanie, do czasu realizacji robot materialow budowlanych, oraz dostawa narzedzi oraz sprzetu niezbednych do realizacji w ramach zadania ?Gminne programy aktywizacji spoleczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego? - remontu lokali socjalnych? 2010-12-01 15:29 Po terminie składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I 2010-10-26 08:15 Po terminie składania ofert
Dozywianie uczniow Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W.P. w Runowie Pomorskim ul. Wegorzyńska 29, 73-155 Wegorzyno bioracych udzial w zajeciach w ramach projektu ,,Rowny start w przyszłosc,, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-09-21 18:21 Po terminie składania ofert
Dostawa opału do jednostek budżetowych Gminy Węgorzyno 2010-09-17 15:34 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Węgorzynie przy ul. Kościuszki 29 2010-09-15 15:45 Po terminie składania ofert
Dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W.P. w Runowie Pomorskim ul. Węgorzyńska 29, 73-155 Węgorzyno biorących udział w zajęciach w ramach projektu ,, Równy start w przyszłość? finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-09-09 19:02 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W.P. w Runowie Pomorskim ul. Węgorzyńska 29, 73-155 Węgorzyno biorących udział w zajęciach w ramach projektu ,, Równy start w przyszłość? finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-09-09 18:52 Po terminie składania ofert
Przewóz uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehablilitacyjno-Edukacyjno-Wychowczego w Radowie Małym 2010-08-19 15:50 Po terminie składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno Etap I 2010-08-04 13:39 Po terminie składania ofert
PRZETARG ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZOGAŚNICZEGO WRAZ Z JEGO WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY OSP Węgorzyno 2010-07-15 09:03 Po terminie składania ofert
Przetarg na Zaciągniecie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno 2010-07-14 22:16 Po terminie składania ofert
Przetarg na Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno: Zadanie nr 12 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węgorzynie Zadanie nr 13: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie Zadanie nr 14: Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Węgorzynie 2010-06-01 13:21 Po terminie składania ofert
Przetarg na "Przebudowa i odwodnienie drogi w miejscowości Gardno wraz z odwodnieniem drogi asfaltowej prowadzącej do miejscowości Gardno" 2010-05-27 16:24 Po terminie składania ofert
Przetarg na "Zaciągniecie kredytu długoterminowego na realizację inwestycjipn Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowniw ulicy Runowskiej w Węgorzynie z możliwością dofinansowania do odsetek zez NFOŚ i GW w Warszawie" 2010-05-18 14:41 Po terminie składania ofert
Przetarg na remont Budynku Mieszkalnego położonego w Węgorzynie przy ul. Kopernika 2010-04-08 16:50 Po terminie składania ofert
Przetarg na "Urządzenie 23 placów zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci" 2010-03-11 17:27 Po terminie składania ofert
Przetarg "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ul Runowskiej w Węgorzynie'' 2009-12-02 19:59 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg gminnych stanowiących działki nr 403, 406, 407, 408 2009-09-23 16:29 Po terminie składania ofert
Przetarg na dostawę opału do Gimnazjum w Węgorzynie ul. Kościuszki 29 2009-09-17 15:23 Po terminie składania ofert
Przetarg na dostawę opału do jednostek budżetowych gminy Węgorzyno 2009-09-02 10:42 Po terminie składania ofert
Przetarg na dowóz uczniów 2009-08-13 14:49 Po terminie składania ofert
Przetarg na remont budynku mieszkalnego 2009-08-07 17:21 Po terminie składania ofert
Przetarg na budowe boiska Orlik 2009-03-24 18:03 Po terminie składania ofert
Przetarg na utrzymanie zieleńców i terenów rekreacyjnych 2008-12-29 11:16 Po terminie składania ofert
Przetarg na administrowanie cmentarzami 2008-12-12 16:57 Po terminie składania ofert
Przetarg na Dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Węgorzynie. 2008-12-03 17:54 Po terminie składania ofert
Przetarg na najem lokalu w Węgorzynie przy ul. Runowskiej 2 2008-11-14 11:51 Po terminie składania ofert
Przetarg na budowie drogi dojazdowej do Remizy OSP Zwierzynek 2008-11-03 18:42 Po terminie składania ofert
Przetarg na dostawę oleju opałowego 2008-10-03 17:45 Po terminie składania ofert
Przetarg na sukcesywną dostawę opału 2008-09-24 09:32 Po terminie składania ofert
Przetarg na obsługę kotłowni 2008-09-23 13:36 Po terminie składania ofert
Przetarg na usługi dowożenia uczniów 2008-08-25 11:39 Po terminie składania ofert
Przetarg na dostawę wyposażenia do nowego budynku Gimnazjum 2008-07-07 11:28 Po terminie składania ofert
Przetarg na dowóz uczniów do szkół 2007-11-08 15:03 Po terminie składania ofert
Przetarg na sukcesywną dostawę opału 2 2007-09-24 14:53 Po terminie składania ofert
Przetarg na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wiewiecku od hydroforni w kierunku posesji nr 1 2007-09-20 14:31 Po terminie składania ofert
Przetarg na obsługę kotłowni 2007-09-14 19:37 Po terminie składania ofert
Przetarg na sukcesywną dostawę opału 2007-09-14 19:33 Po terminie składania ofert
Przetarg na przebudowe drogi gminnej do miejscowości Gardno 2007-09-03 13:23 Po terminie składania ofert
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie budowa Gimnazjum w Węgorzynie do kwoty 1 110 000 zł 2007-08-21 13:34 Po terminie składania ofert
Przetarg na przewóz uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do ośrodka w Radowie Wielkim 2007-08-14 11:46 Po terminie składania ofert
„Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni w Połchowie ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską”. 2007-06-18 15:23 Po terminie składania ofert