herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na sprzedaż okien i drzwi


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż parapetów betonowych lastryko i skrzydeł okiennych drewnianych pochodzących z demontażu w budynku Urzędu Miejskiego

Wyszczególnienie

wymiary w cm.

dł, szer, grub

ilość

szt.

Cena wywoławcza w zł od 1 szt.

minimalne postąpienie w zł od 1 szt.

Parapety betonowe lastryko

185x30x4

4

12

2

Parapety betonowe lastryko

135x40x4

15

11

2

Parapety betonowe lastryko

135x32x4

7

9

2

Parapety betonowe lastryko

135x27x4

9

8

2

Skrzydła okienne duże

-

152

10

2

Skrzydła okienne małe

-

152

4

1

Osoba fizyczna lub prawna w terminie do dnia 09 listopada 2006r, najpóźniej do godz.11 winna złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego pisemna ofertę w zaklejonej kopercie z napisem:

PRZETARG NA OKNA I PARAPETY

Oferta powinna zawierać: Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę i godzinę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, proponowaną cenę, rodzaj towaru i sposób zapłaty.

Opracowane druki ofert znajdują się w sekretariacie Urzędu Miejskiego oraz ich treść zamieszona została na stronie internetowej www.bip.wegorzyno.pl.

Skrzydła okienne i parapety można oglądać codziennie w dni robocze w godz. od 8 do 15 w dniach od 28.10.2006 do 08.11.2006.

Wydanie przedmiotu przetargu oferentowi nastąpi w dniu 10 lub 13 listopada 2006r.Warunkiem wydania jest okazanie dowodu płaty.

Przetarg rozpocznie się w dniu 09 listopada 2006r o godz.13.00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie - sala konferencyjna I piętro

Informacji w sprawie przetargu udziela się w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa II piętro p. nr 25 lub telefonicznie ( 091) 39 71 402.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Węgorzyno, dnia 26.10.2006r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 oferta-plik-do-pobrania.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-26 11:47:22 31,5KB 64 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-10-2006 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2006 11:47