herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2017-07-20 12:39:39
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim Anna Martyna Adamów 2017-07-19 15:20:40
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości - ETAP III Tomasz Trykacz 2017-07-18 13:46:26
Decyzja nr 06/CP/2017 dot. budowy przepławek dla ryb w Brzeźniaku Anna Martyna Adamów 2017-07-17 16:58:20
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/15 i 812/14 wraz z udziałem w dz. nr 812/16 w obr. nr 3 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2017-07-17 14:06:00
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 99/4 i 99/5 w Runowie Pomorskim przy ul. Połchowskiej Anna Ociepa 2017-07-17 08:25:50
Uchwała Nr CCXXXIII.400.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2017-07-14 10:53:01
Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:48:35
Korekta oświadczenia majątkowego za 2012 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:48:09
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:47:00
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:46:40
Korekta oświadczenia majątkowego za 2012 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:44:24
Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:44:00
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:43:21
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2017-07-13 09:59:51
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2017-07-11 16:19:21
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2017-07-11 14:33:54
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzyna o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: OŚ.6220.6.2016.MJ.8 z dnia 18.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4346 Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku od km 0+000 do km 4+215? Janinia Mazuro 2017-07-07 12:52:57
XXVII/230/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Wioleta Początek 2017-07-06 11:13:12
XXVII/229/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2016 rok Wioleta Początek 2017-07-06 11:12:46
XXVII/228/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-07-06 11:12:20
XXVII/227/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-07-06 11:11:54
XXVII/226/2017 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii Ludowego Wojska Polskiego w Runowie Pomorskim Wioleta Początek 2017-07-06 11:11:19
XXVII/225/2017 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Węgorzynie Wioleta Początek 2017-07-06 11:10:52
XXVII/224/2017 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Runowie Wioleta Początek 2017-07-06 11:10:26
XXVII/223/2017 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Runowie Wioleta Początek 2017-07-06 11:09:59
XXVII/222/2017 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku Wioleta Początek 2017-07-06 11:09:29
XXVII/221/2017 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie Wioleta Początek 2017-07-06 11:09:00
XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.06.2017 r. Wioleta Początek 2017-07-06 11:08:19
Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dn. 31.05.2017 r. Wioleta Początek 2017-07-06 09:30:51
Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dn. 31.05.2017 r. Wioleta Początek 2017-07-06 09:15:03
Wykaz na lokal nr 3 w Mieszewie 54 Anna Ociepa 2017-07-03 10:36:55
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Róża Durkowska 2017-06-30 13:45:02
Uchwała Nr CCXIV.371.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19.06.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na 2017 rok Wioleta Początek 2017-06-29 11:41:12
Uchwała Nr CCXIV.371.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19.06.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na 2017 roku Wioleta Początek 2017-06-29 11:37:16
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości - ETAP III Tomasz Trykacz 2017-06-27 11:10:19
Katarzyna Lewandowska Wioleta Początek 2017-06-27 10:25:00
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Wioleta Początek 2017-06-27 10:24:37
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Wioleta Początek 2017-06-27 10:22:12
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Wioleta Początek 2017-06-27 10:21:52