herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkurs na stanowisko urzędnicze głownego księgowego w SP Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2016-09-16 09:02:58
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Wioleta Początek 2016-09-14 13:25:56
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2016 r. Wioleta Początek 2016-09-14 13:24:06
Materiały na XVIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.09.2016 r. Wioleta Początek 2016-09-14 13:22:44
Materiały na XVIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.09.2016 r. Wioleta Początek 2016-09-14 13:20:39
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Węgorzyno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Wioleta Początek 2016-09-14 13:17:50
Informacja o wykonaniu budzetu za 2015 Wioleta Początek 2016-09-14 13:10:08
Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 19 maja 2016 r. Wioleta Początek 2016-09-13 09:20:26
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod postawienie pojemników na odzież używaną Małgorzata Dmochowska 2016-09-07 10:08:26
Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. Tomasz Trykacz 2016-09-01 14:29:58
Lista Sołtysów, Wiceprzewodniczący Rady Osiedla - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-08-30 08:20:07
Lista Sołtysów, Rady Osiedla - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-08-30 08:19:21
Obwieszczenie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z ul. Runowską Anna Martyna Adamów 2016-08-29 11:20:54
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. dz. nr 456 w obr Sielsko Anna Ociepa 2016-08-29 08:11:59
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. dz. nr 1288 oraz dzierżawę budynku gospodarczego Anna Ociepa 2016-08-29 08:10:08
Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. Anna Martyna Adamów 2016-08-26 14:03:30
Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. Anna Martyna Adamów 2016-08-26 12:52:04
Zapytanie ofertowe usuwanie azbestu Piotr Kwieciński 2016-08-26 11:09:41
Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. Tomasz Trykacz 2016-08-23 11:07:47
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachia oceny oddziaływania na środowisko. Janinia Mazuro 2016-08-18 13:27:55
Zapytanie ofertowe w sprawie przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim Piotr Kwieciński 2016-08-17 15:09:40
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Piotr Kwieciński 2016-08-17 07:41:51
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Piotr Kwieciński 2016-08-16 10:11:03
Decyzja dot. budowy przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2016-08-10 15:08:26
Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. Anna Martyna Adamów 2016-08-09 15:39:37
Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2016 r. Wioleta Początek 2016-08-09 14:35:16
Informacja dla właścicieli lasów prywatnych Janinia Mazuro 2016-07-28 14:57:44
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno dz. nr 177 obręb 2 m. Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2016-07-28 12:20:34
Uchwała Nr CXCI.357.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-07-27 08:34:13
Uchwała Nr CXCI.356.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Wioleta Początek 2016-07-27 08:31:47
Uchwała Nr CXCI.356.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Wioleta Początek 2016-07-27 08:21:23
Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. Tomasz Trykacz 2016-07-26 14:52:22
Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. Tomasz Trykacz 2016-07-26 14:14:39
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 169/38 w Cieszynie Anna Ociepa 2016-07-26 13:54:26
Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. Tomasz Trykacz 2016-07-26 13:42:07
Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. Tomasz Trykacz 2016-07-26 12:37:09
Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I. Tomasz Trykacz 2016-07-26 12:25:15
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 183/9 wraz z udz.1/6 części w dz. nr 183/13 w obr. nr 3 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2016-07-25 16:15:53
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 183/9 wraz z udz. 1/6 cz. w dz. nr 183/13 w obr. nr 2 m. Węgorzyno - dokument usunięty Anna Ociepa 2016-07-25 16:14:43
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 183/9 wraz z udz. 1/6 cz. w dz. nr 183/13 w obr. nr 2 m. Węgorzyno - dokument usunięty Anna Ociepa 2016-07-25 16:13:09