herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z ul. Runowską Anna Martyna Adamów 2016-07-18 12:34:57
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno dz. nr 177 obręb 2 m. Węgorzyno. Anna Martyna Adamów 2016-07-14 08:10:21
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno dz. nr 177 obręb 2 m. Węgorzyno. Anna Martyna Adamów 2016-07-14 08:09:16
Uchwała Nr CXCI.357.2016 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzyno Mariola Franczuk 2016-07-13 07:46:41
Uchwała Nr CXCI.356.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Mariola Franczuk 2016-07-13 07:45:50
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno dz. nr 177 obręb 2 m. Węgorzyno. Anna Martyna Adamów 2016-07-12 12:58:24
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-07-08 10:26:08
Oświadczenie majątkowe marzec 2016 Piotr Kwieciński 2016-07-08 10:25:07
Oświadczenie majątkowe marzec 2016 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2016-07-08 10:24:35
Oświadczenie majątkowe marzec 2016 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2016-07-08 10:23:53
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2016-07-07 13:48:47
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego dz. nr 839 obręb nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2016-07-04 09:59:15
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 123/4 obręb Lesięcin Anna Ociepa 2016-07-04 09:57:25
Lista Sołtysów, Rady Osiedla - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-07-04 08:12:32
- dokument usunięty Wioleta Początek 2016-07-04 08:12:02
- dokument usunięty Wioleta Początek 2016-07-04 08:11:48
Lista Sołtysów, Rady Osiedla Wioleta Początek 2016-07-04 08:11:30
Sołectwa, Rada Osiedla - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-07-04 08:10:39
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plik do pobrania Piotr Kwieciński 2016-07-01 10:17:59
Ogłoszenie otwarty konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy Piotr Kwieciński 2016-06-30 19:22:42
Ogłoszenie otwarty konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy Piotr Kwieciński 2016-06-30 19:21:20
Ogłoszenie otwarty konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy Piotr Kwieciński 2016-06-30 19:21:03
XVII/150/2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 Wioleta Początek 2016-06-30 10:21:16
XVII/149/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2015 rok Wioleta Początek 2016-06-30 10:20:37
XVII/148/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-06-30 10:20:01
XVII/147/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-06-30 10:19:08
XVII/146/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-06-30 10:16:10
XVII/145/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wioleta Początek 2016-06-30 10:15:14
XVII/144/2016 zmieniająca uchwałę Nr XVI/128/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wioleta Początek 2016-06-30 10:14:40
XVII/143/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-06-30 10:14:06
XVII/142/2016 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Tomasza Apostoła w Runowie Wioleta Początek 2016-06-30 10:13:02
XVII/141/2016 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku Wioleta Początek 2016-06-30 10:10:39
XVII/140/2016 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie Wioleta Początek 2016-06-30 10:10:05
XVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2016 r. Wioleta Początek 2016-06-30 10:04:06
XVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2016 r. Wioleta Początek 2016-06-30 10:03:49
Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 19 maja 2016 r. Wioleta Początek 2016-06-22 04:32:58
Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2016-06-21 09:12:37
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2016-06-21 09:07:04
Wykaz na lokal nr 2 w Mieszewoe 54 Anna Ociepa 2016-06-21 08:51:29
Protokół z XV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.03.2016 r. Wioleta Początek 2016-06-16 10:48:41