herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie majątkowe wrzesień 2018 Wioleta Początek 2018-10-23 12:13:10
Oświadczenie majątkowe wrzesień 2018 Wioleta Początek 2018-10-23 12:11:46
Oświadczenie majątkowe wrzesień 2018 Wioleta Początek 2018-10-23 12:11:12
Oświadczenie majątkowe wrzesień 2018 Wioleta Początek 2018-10-23 12:10:38
Oświadczenie majątkowe wrzesień 2018 Wioleta Początek 2018-10-23 12:09:41
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-10-23 08:54:07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn. utworzeniu zakładu produkcji włókien bazaltowych Anna Martyna Adamów 2018-10-16 13:40:11
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-10-15 14:04:49
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania Anna Martyna Adamów 2018-10-15 09:12:21
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania Anna Martyna Adamów 2018-10-15 09:10:04
Informacja o dowozach na wybory samorządowe Anna Martyna Adamów 2018-10-11 14:46:08
XLI/326/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2018-10-08 10:58:22
XLI/325/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-10-05 12:37:26
XLI/324/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-10-05 12:36:56
XLI/322/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Węgorzyno dotyczących realizacji i projektu pn. "Budżet obywatelski w Węgorzynie w 2019r." Wioleta Początek 2018-10-05 12:36:29
XLI/323/2018 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2019 rok Wioleta Początek 2018-10-05 12:36:08
XLI/323/2018 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2019 rok Wioleta Początek 2018-10-05 12:35:50
XLI/322/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Węgorzyno dotyczących realizacji i projektu pn. "Budżet obywatelski w Węgorzynie w 2019r." Wioleta Początek 2018-10-05 12:35:36
XLI/321/2018 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Wioleta Początek 2018-10-05 12:35:08
XLI/320/2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-10-05 12:34:38
XLI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.09.2018 Wioleta Początek 2018-10-05 12:33:45
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - etap I - sala gimnastyczna Anna Martyna Adamów 2018-10-04 13:41:20
wykaz nieruchomości gruntowej nr 112/1 obr. Połchowo z przeznaczeniem pod uprawy warzywne Anna Ociepa 2018-10-03 15:53:36
wykaz nieruchomości gruntowej nr 498/6 obr. nr 1 miasta węgorzyno z przeznaczeniem pod uprawy warzywne Anna Ociepa 2018-10-03 15:51:51
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2018-10-01 16:54:52
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej nr 1288 z przeznaczeniem na cele składowe Anna Ociepa 2018-10-01 15:55:34
przetargi na dzierżawę 2018 Anna Ociepa 2018-10-01 15:53:45
wykaz nieruchomości gruntowej nr 1250/10 obr. nr 1 miasta węgorzyno z przeznaczeniem pod istniejący budynek garażu wyłącznie dla właściciela garażu Anna Ociepa 2018-10-01 15:46:13
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Węgorzynie z dnia 28 września 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Węgorzyno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anna Martyna Adamów 2018-09-28 14:29:51
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Węgorzynie z dnia 28 września 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Węgorzynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anna Martyna Adamów 2018-09-28 14:27:30
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 ? ETAP II (zagospodarowanie działki) Anna Martyna Adamów 2018-09-27 11:36:26
Protokół z XXXIX - sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Węgorzynie - 11.07.2018 Wioleta Początek 2018-09-26 15:10:46
Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2018 Wioleta Początek 2018-09-26 15:10:22
Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 25 maja 2018 roku Wioleta Początek 2018-09-26 15:09:55
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - etap I - sala gimnastyczna Anna Martyna Adamów 2018-09-26 13:41:18
Informacja Urzędnika Wyborczego w Węgorzynie z dnia 23.09.2018r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych Anna Martyna Adamów 2018-09-24 11:12:15
Protokół z XL sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 03.09.2018 roku Wioleta Początek 2018-09-24 10:38:27
I przetarg ustny nieograniczony na dz. nr 738/3, 738/4 i 738/15 wraz z udziałem 10/100 w dz. nr 738/12 oraz ustanowieniem służebności w dz. nr 738/22 w obr. nr 2 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2018-09-24 09:03:39
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-21 13:33:22
Druk nr 2 - informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsiewzieć Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-09-20 15:15:31