herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr CCCLXXVII.691.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na 2018 rok Wioleta Początek 2018-01-02 14:49:01
Uchwała Nr CCCLXXVII.690.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Węgorzyno na 2018 r. Wioleta Początek 2018-01-02 14:43:59
Uchwała Nr CCCLXXVII.690.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Węgorzyno na 2018 r. Wioleta Początek 2018-01-02 14:43:27
XXXII/269/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2017-12-29 12:36:33
XXXII/268/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2017-12-29 12:36:01
XXXII/267/2017 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie Wioleta Początek 2017-12-29 12:34:06
XXXII/266/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-12-29 12:33:34
XXXII/265/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-12-29 12:32:55
XXXII/264/2017 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-12-29 12:32:21
XXXII/263/2017 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Węgorzyno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Wioleta Początek 2017-12-29 12:31:50
XXXII/262/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2018 Wioleta Początek 2017-12-29 12:29:20
XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22 grudnia 2017 roku Wioleta Początek 2017-12-29 12:27:34
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-22 15:47:34
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-21 15:29:20
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-19 15:24:54
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 Mariola Franczuk 2017-12-19 10:43:06
Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 Mariola Franczuk 2017-12-19 10:41:47
Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 Mariola Franczuk 2017-12-19 10:02:16
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2017 roku Wioleta Początek 2017-12-18 16:56:48
Materiały na XXXII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.12.2017 r. Wioleta Początek 2017-12-15 13:16:54
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2017-12-15 13:16:30
Materiały na XXXII sesję - 22.12.2017 Wioleta Początek 2017-12-15 13:11:23
informacja w sprawie podatku od nieruchomości , rolnego , lesniego-załącznik nr 1 do ucwały nr XXXI/259/2017r. Wanda Opala 2017-12-15 12:48:45
deklaarcja na podatek od nieruchomości -załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/259/2017 Wanda Opala 2017-12-15 12:45:48
Stawka podatku leśnego na 2018 rok Małgorzata Honke 2017-12-14 12:41:02
Stawka podatku rolnego na 2018 rok Małgorzata Honke 2017-12-14 12:40:38
Stawka podatku rolnego na 2018 rok Małgorzata Honke 2017-12-14 12:40:27
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-13 16:59:13
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-13 16:58:56
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-13 16:58:27
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-13 16:58:10
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-13 16:57:53
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-13 16:57:25
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z 25 października 2017 roku Wioleta Początek 2017-12-12 11:36:05
Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 27.09.2017 r. Wioleta Początek 2017-12-12 11:35:47
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/2 i 812/3 wraz z udziałem w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2017-12-11 13:25:32
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/2 i 812/3 wraz z udziałem w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2017-12-11 13:21:50
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Anna Martyna Adamów 2017-12-11 09:11:47
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Anna Martyna Adamów 2017-12-11 09:10:55
XXXI/259/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:48:04