herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Materiały na XVII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2016 r. Wioleta Początek 2016-06-16 08:58:04
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2016-06-15 13:25:39
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2016-06-15 13:25:25
Piotr Kwieciński 2016-06-14 12:07:11
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2016-06-14 12:02:42
XVI/125/2016 w sprawie skargi wniesionej przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" na działalność Burmistrza Węgorzyna Wioleta Początek 2016-06-14 11:45:02
XVI/133/2016 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-06-14 11:42:22
XVI/132/2016 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej Wioleta Początek 2016-06-14 11:41:33
XVI/130/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wioleta Początek 2016-06-14 11:38:55
XVI/129/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności Wioleta Początek 2016-06-14 11:37:20
XVI/127/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-06-14 11:33:30
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:04:37
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:04:21
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:03:56
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:03:31
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:03:05
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:02:46
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:02:26
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:02:07
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:01:50
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:01:20
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:00:44
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:00:11
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 10:59:53
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 10:59:28
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2016-06-10 14:57:31
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2016-06-10 14:57:16
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2016-06-10 14:57:02
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2016-06-10 14:56:44
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2016-06-10 14:56:21
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 169/38 w Cieszynie Anna Ociepa 2016-06-10 12:14:34
I przetarg na dz. nr 87 w Sielsku Anna Ociepa 2016-06-09 11:14:06
Wykaz na lokal mieszkalny nr 1 i 4 przy ul. 2-go Marca 10 w Węgorzynie Anna Ociepa 2016-06-08 08:10:02
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:14:00
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:13:47
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:13:32
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:13:10
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:12:44
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:12:14
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:11:51