herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2018 roku na kwotę 50.000,00 złotych Anna Martyna Adamów 2018-02-07 14:15:36
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3. Tomasz Trykacz 2018-02-01 15:52:27
Wykaz na dz. nr 812/9, 812/10 i 812/12 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2018-02-01 11:16:23
2018 rok Anna Ociepa 2018-02-01 11:14:19
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 i 14.12.2017 r. Wioleta Początek 2018-01-29 16:37:10
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 04.12.2017 r. Wioleta Początek 2018-01-29 16:36:12
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30.10.2017 r. Wioleta Początek 2018-01-29 16:34:53
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.10.2017 r. Wioleta Początek 2018-01-29 16:33:50
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 08 i 22.05.2017 r. Wioleta Początek 2018-01-29 16:32:22
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 24.04.2017 r. Wioleta Początek 2018-01-29 16:31:37
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23.01.2017 r. Wioleta Początek 2018-01-29 16:30:34
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie z kontroli Ochotniczych Straży Pożarnych, ich działalności i wydatkowania środków pochodzacych z budżetu gminy z dnia 12.12.2016 r. Wioleta Początek 2018-01-29 16:03:33
Protokół nr 38/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 23.10.2017 Wioleta Początek 2018-01-29 15:57:34
Protokół nr 37/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 26.09.2017 Wioleta Początek 2018-01-29 15:55:35
Protokół nr 37/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 26.09.2017 Wioleta Początek 2018-01-29 15:53:58
Protokół nr 35/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 28.08.2017 Wioleta Początek 2018-01-29 15:49:09
Protokół nr 38/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej z posiedzenia z dnia 08.11.2017 Wioleta Początek 2018-01-29 15:31:46
Protokół nr 37/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej z posiedzenia z dnia 23.10.2017 Wioleta Początek 2018-01-29 15:26:13
Protokół nr 36/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej z posiedzenia z dnia 26.09.2017 Wioleta Początek 2018-01-29 15:23:53
Protokół nr 35/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej z posiedzenia z dnia 28.08.2017 Wioleta Początek 2018-01-29 15:20:57
Protokół nr 34/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej z posiedzenia z dnia 26.07.2017 Wioleta Początek 2018-01-29 15:19:15
Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.12.2017 r. Wioleta Początek 2018-01-28 01:03:39
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3. Tomasz Trykacz 2018-01-25 13:34:11
Program Rewitalizacji Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-01-24 14:50:09
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Anna Martyna Adamów 2018-01-24 14:49:22
Materiały na XXXIII sesję Wioleta Początek 2018-01-24 08:21:13
Materiały na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 30.01.2018 r. Wioleta Początek 2018-01-24 08:19:48
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim - II przetarg Anna Martyna Adamów 2018-01-23 15:22:49
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów infrastruktury komunalnej Anna Martyna Adamów 2018-01-23 09:53:52
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie dz. nr 99/5 w obrębie Połchowo w miejscowości Runowo pomorskie ul. Połchowska 10c Anna Ociepa 2018-01-22 09:08:44
2018 rok Anna Ociepa 2018-01-22 09:06:28
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 roku do uchwały Nr XXXII/262/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Wioleta Początek 2018-01-18 15:31:13
Otwarte konkursy ofert na rok 2018 Róża Durkowska 2018-01-17 14:23:25
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w tym seskcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2018 roku Róża Durkowska 2018-01-17 14:19:54
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2018 Piotr Kwieciński 2018-01-16 13:00:25
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2018 Piotr Kwieciński 2018-01-16 12:58:56
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2018 Piotr Kwieciński 2018-01-16 12:56:18
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2018 Piotr Kwieciński 2018-01-16 12:55:39
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim - II przetarg Anna Martyna Adamów 2018-01-15 16:54:27
Róża Durkowska 2018-01-11 14:48:35