herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XLII/330/2018 Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do cełóow wymiaru podatku rolnego Małgorzata Honke 2019-01-04 10:55:35
Załącznik do deklaracji DT-1 Wanda Opala 2019-01-04 08:48:13
Deklaracja na podatek od środków transportowych Wanda Opala 2019-01-04 08:47:22
Deklaracja na podatek od środków transportowych - dokument usunięty Wanda Opala 2019-01-04 08:46:31
Deklaracja na podatek od środków transportowych - dokument usunięty Wanda Opala 2019-01-04 08:45:31
Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych - dokument usunięty Wanda Opala 2019-01-04 08:43:46
Załącznik do deklaracji DT-1 - dokument usunięty Wanda Opala 2019-01-04 08:43:42
Uchwała Nr IV/24/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019-2025 Wioleta Początek 2019-01-03 15:28:55
Uchwała Nr IV/23/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 Wioleta Początek 2019-01-03 15:27:47
IV/24/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019-2025 Wioleta Początek 2019-01-03 14:37:43
IV/23/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 Wioleta Początek 2019-01-03 14:35:54
IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.12.2018 roku Wioleta Początek 2019-01-03 14:34:34
III/22/2018 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie Wioleta Początek 2019-01-03 14:34:10
III/21/2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie Wioleta Początek 2019-01-03 14:33:50
III/20/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2019-01-03 14:33:24
III/19/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2019-01-03 14:32:47
III/18/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2019-01-03 14:32:10
III/17/2018 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych na rzecz najemców lokali mieszkalnych Wioleta Początek 2019-01-03 14:31:37
III/16/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/5 położonej w obrębie nr 0012 - Gardno Wioleta Początek 2019-01-03 14:31:05
III/13/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok". Wioleta Początek 2019-01-03 14:30:28
III/15/2018 w sprawie wyboru delegata zwyczajnego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" Wioleta Początek 2019-01-03 14:30:13
III/15/2018 w sprawie wyboru delegata zwyczajnego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" Wioleta Początek 2019-01-03 14:29:59
III/14/2018 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Węgorzyno do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R ? XXI z siedzibą w Nowogardzie Wioleta Początek 2019-01-03 14:29:34
III/13/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok". Wioleta Początek 2019-01-03 14:28:38
III/12/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019 Wioleta Początek 2019-01-03 14:28:09
III/11/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 Wioleta Początek 2019-01-03 14:27:39
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20.12.2018 roku Wioleta Początek 2019-01-03 14:26:42
Decyzja nr 5/CP/2018 dot. budowy sieci gazowej na ul. Kopernika w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2019-01-03 14:04:23
Decyzja nr 4/CP/2018 dot. budowy sieci gazowej na ul. Jagiellońskiej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2019-01-03 14:03:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Anna Martyna Adamów 2019-01-02 10:53:25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Anna Martyna Adamów 2019-01-02 10:52:44
Załącznik nr 2 - Wzór umowy Anna Martyna Adamów 2018-12-28 12:50:36
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Anna Martyna Adamów 2018-12-28 12:49:58
Formularze Anna Martyna Adamów 2018-12-28 12:49:15
Zapytanie ofertowe Anna Martyna Adamów 2018-12-28 12:48:53
ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola publicznego i żłobka w Węgorzynie - wyposażenie kuchni Anna Martyna Adamów 2018-12-28 12:45:45
Zarządzenie Nr 81/2018 Anna Martyna Adamów 2018-12-28 10:17:39
Zarządzenie Nr 80/2018 Anna Martyna Adamów 2018-12-28 10:17:17
Ogłoszenie o konsultacjach Anna Martyna Adamów 2018-12-28 10:16:51
Konsultacje społeczne dot. projektu zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2018-12-28 10:16:01