herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Administratora Danych Osobowych Anna Martyna Adamów 2018-09-12 14:54:51
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Węgorzyna z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Anna Martyna Adamów 2018-09-12 14:53:56
Rozporządzenie RODO Anna Martyna Adamów 2018-09-12 14:51:05
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 ? ETAP II (zagospodarowanie działki) Anna Martyna Adamów 2018-09-12 13:35:57
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 ? ETAP II (zagospodarowanie działki) Anna Martyna Adamów 2018-09-12 13:35:38
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 ? ETAP II (zagospodarowanie działki) Anna Martyna Adamów 2018-09-12 13:35:07
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 ? ETAP II (zagospodarowanie działki) Anna Martyna Adamów 2018-09-12 13:33:38
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - etap I - sala gimnastyczna Anna Martyna Adamów 2018-09-11 15:23:17
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - etap I - sala gimnastyczna Anna Martyna Adamów 2018-09-11 15:21:12
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - etap I - sala gimnastyczna Anna Martyna Adamów 2018-09-11 15:16:14
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - etap I - sala gimnastyczna Anna Martyna Adamów 2018-09-11 15:15:09
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - etap I - sala gimnastyczna Anna Martyna Adamów 2018-09-11 15:13:49
XL/319/2018 w sprawie nadania kategorii drogi publicznej, niektórym ulicom w Węgorzynie Wioleta Początek 2018-09-10 16:28:33
XL/318/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2018-09-10 16:27:56
XL/317/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-09-10 16:26:56
XL/316/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiącej działkę nr 386 w obrębie Stare Węgorzynko Wioleta Początek 2018-09-10 16:26:22
XL/315/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zaadoptowanie powierzchni z części nieruchomości wspólnej ? części strychu i jej sprzedaży na rzecz inwestora w budynku położonym przy ul. Tadeusza Kościuszki 32 w Węgorzynie, stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-09-10 16:25:52
XL/314/2018 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Węgorzyna Wioleta Początek 2018-09-10 16:24:34
XL/313/2018 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Brzeźniak Wioleta Początek 2018-09-10 16:23:34
XL sesja Rady Miejskiej w Wegorzynie - 03.09.2018 r. Wioleta Początek 2018-09-10 16:17:07
Oświadczenie 2 Anna Martyna Adamów 2018-09-07 15:06:27
Oświadczenie Anna Martyna Adamów 2018-09-07 15:06:11
kwestionariusz osobowy Anna Martyna Adamów 2018-09-07 15:05:51
Ogłoszenie Anna Martyna Adamów 2018-09-07 15:05:21
- dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2018-09-07 15:04:40
- dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2018-09-07 15:04:36
Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego Anna Martyna Adamów 2018-09-07 15:04:19
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na Kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Martyna Adamów 2018-09-07 15:00:03
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:19:53
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:19:42
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:19:23
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:19:00
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:17:32
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:16:27
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:15:49
Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-04 16:14:36
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-04 16:13:55
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-09-04 16:13:24
I przetarg ustny nieograniczony na dz, nr 853/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2018-09-03 12:43:49
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/14 wraz z udz. 1/5 w dz. nr 812/16 w obr nr 3 m.Węgorzyno Anna Ociepa 2018-09-03 12:42:01